Føretak som er med på Min pasientjournal

Helseføretaka og institusjonane under, er med som er ein del av innsynsløysinga Min pasientjournal. Ikkje alle avdelingane er med. Sjå eiga liste over avdelingar som ikkje er med i løysinga.

Organisasjonsnamn​


 • Betanien sykehus
 • Haraldsplass diakonale sykehus
 • Haugaland A-senter
 • ​Haugesund sanitetsforenings revmatismesykehus (HSR)
 • Helse Bergen
 • Helse Fonna
 • Helse Førde
 • Helse Stavanger
 • NKS Jæren distriktspsykiatriske senter AS
 • NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus
 • Rehabilitering vest
 • Solli distriktspsykiatriske senter
 • Voss distriktspsykiatriske senter (NKS Bjørkeli​)
Fann du det du leitte etter?