Kva får pasienten ikkje sjå på nett?

I utgangspunktet skal alle dokumenttypar visast på nett. Men det er nokre unntak. Her finn du oversikt over dokument som førebels ikkje vil vere tilgjengelege for pasienten på nett og oversikt over dei avdelingane som førebels ikkje er med på løysinga.

Listene vil endre seg etterkvart som ein får avklart det juridiske og faglege rundt kvart dokument. Det gjeld til dømes:

  • Psykologiske testar
  • Rettspsykiatriske dokument
  • Laboratoriesvar/prøvesvar frå andre fagsystem, som blir automatisk godkjent ved import i DIPS.
  • D​iverse dokument frå psykisk helsevern barn
  • Komparentopplysningar

I tillegg er det mogleg for behandlaren ​å nekte pasienten innsyn i journaldokument jamfør Pasient- og brukarrettslova § 5-1.

Les meir om nekti​ng av innsyn i journaldokument under spørsmål og svar

Dokumenttypar som ikkje kan visast på nett


24 timers EKG
24 timers EKG (elektronisk)
ADL registreringsskjema
ADL registreringsskjema SOL
Ambulanse - EKG (sk)
Anamneseskjema fra foreldre (sk)
Anmodning om transport (ikke i bruk fra 21.03.17)
Arbeidsark henvisning generell
Arbeids-Ekg (sk)
Avvik PS
Avvik SO

Behandlingsprotokoll 1. episode psykose (sk)
Bilder
Bilder (sk)
Bilder HST

Ingen "BL-dokumenter" vises på helsenorge.no, for eksempel "BL Sykmelding"
Boston Naming Test (sk)
Brev BUK SO Sperret
Brev BUK SO Sperret Ekst (sk)
Bulkskannedokument for retting (sk)

CMAI (sk)
Cornell (sk)
CT/MR (sk)
CVLT (sk)

Dawba til foreldre
Dawba til skole
Diagnostisk intervju (sk)

Ingen "DM-dokumenter" vises på helsenorge.no, for eksempel "DM Fotografier"

EEG Importert
EKG (sk)
EKG 24 timer (ikke i bruk fra 02.03.17)
EKG 24 timer (sk)
EKG Belastning (sk)
EKG Ukeregistrering (ikke i bruk fra 25.10.16)
Elektronisk EKG

Familie-terapi/samtale
Familie-terapi/samtale
Familie-terapi/samtale
Fotografier
Fotografier BU
Fotografier PS

HCR-20 (PCL) (sk)
Henvisning BKB Sperret (sk)
Hjarte/EKG/Kretsløp (sk)
Hjelpemiddel - affektive lidelser
Hjelpeskjema ved vurdering av selvmordsfare (ikke i bruk fra 19.09.16)

Importert dokument fra annet sykehus til BET
Importert dokument fra annet sykehus til BJL
Importert dokument fra annet sykehus til HAS
Importert dokument fra annet sykehus til HBE
Importert dokument fra annet sykehus til HDS
Importert dokument fra annet sykehus til HFD
Importert dokument fra annet sykehus til HFO
Importert dokument fra annet sykehus til HSR
Importert dokument fra annet sykehus til HST
Importert dokument fra annet sykehus til JÆR
Importert dokument fra annet sykehus til KSJ
Importert dokument fra annet sykehus til OLA
Importert dokument fra annet sykehus til SOL
Importert henvisning fra annet sykehus til HST

Innsynslogg konvertert fra Docule
Journalinformasjon

Kartlegging (sk)
Kartlegging av pasient (sk)
Kartlegging Kreft KOR Importert
Kartlegging Rehabilitering Importert
Kartlegging Sansing og motorikk
Kartleggingsskjema amb. gruppe ARP (ikke i bruk fra 25.10.16)
Klokketest (sk)
KOMMUNE Fakskvittering (sk)
Komparentoppl. Ekst. (sk)
Komparentopplysninger (ikke i bruk fra 06.04.18)
Komparentopplysninger BUP (ikke i bruk fra 19.09.16)
Komparentopplysninger PS (ikke i bruk fra 19.09.16)
Kurveark Importert

Livskvalitet - registreringsskjema
Livsstolpe BU

MADRS (sk)
Mikrobiologivedlegg - importert HBE
Mikrobiologivedlegg - importert HDS
Mikrobiologivedlegg - importert HFD
Mikrobiologivedlegg - importert HFO
Mikrobiologivedlegg - importert HSR
Mikrobiologivedlegg - importert HST
Mikrobiologivedlegg - importert KSJ
Mikrobiologivedlegg - importert SOL
MINI
MMS (sk)
Morsnotat

Nevropsykolog notat
Notat BKB SO Sperret

Obduksjon

OBS demens (sk)
Osteoporose notat

Pakkeforløp kreft - Administrasjon
Pakkeforløp kreft - Annen hendelse
Pakkeforløp kreft - Avslutning annen årsak
Pakkeforløp kreft - Biopsi tatt
Pakkeforløp kreft - Forløpsansvarlig
Pakkeforløp kreft - Initial behandling start
Pakkeforløp kreft - Klinisk beslutning
Pakkeforløp kreft - Overført annet HF/sykehus
Pakkeforløp kreft - Pakkeforløp slutt
Pakkeforløp kreft - Start pakkeforløp
Pakkeforløp kreft - Utredning start
PANSS
PANSS (elektronisk)
PANSS_JDPS
Pasientmelding - Bekreft time (ikke i bruk fra 25.06.17)
Pasientmelding - Bekreft time PS (ikke i bruk fra 25.06.17)
Pasientmelding - Ønsker ikke videre oppfølging (ikke i bruk fra 19.09.16)
Pasientmelding - Ønsker ikke videre oppfølging PS (ikke i bruk fra 25.06.17)
Pasientmelding - Ønsker mer informasjon (ikke i bruk fra 25.06.17)
Pasientmelding - Ønsker mer informasjon PS (ikke i bruk fra 25.06.17)
Pasientmelding - Ønsker nytt tidspunkt (ikke i bruk fra 25.06.17)
Pasientmelding - Ønsker nytt tidspunkt PS (ikke i bruk fra 25.06.17)
Pasientutfylt skjema (sk)

Patologisvar - importert
Patologisvar - importert HFD
Patologisvar - importert HFO
Patologisvar - importert HSR
Patologisvar - importert HST
Psykologiske tester (sk)
Psykologiske tester BU (sk)

Radiologibeskrivelse - importert BET
Radiologibeskrivelse - importert HBE
Radiologibeskrivelse - importert HDS
Radiologibeskrivelse - importert HFO
Radiologibeskrivelse - importert HSR
Radiologisk beskrivelse
Rettspsyk epikrise
Rettspsyk fokusark (sk)
Rettspsyk korrespondanse (sk)
Rettspsyk notat lege
Rettspsyk notat miljøpersonell
Rettspsyk notat psykolog
Rettspsyk oppsummeringsrapport
Rettspsyk spl innkomstnotat
Rettspsyk statusmøte
RKHR Arbeidsark for henvisning
Røntgenbeskrivelse - importert
Røntgenopptak og lignende

SCID I-P (ikke i bruk fra 25.10.16)
SCID I-P (elektronisk)
SCID I-P (sk)
Scintigrafi
Skåring av resultatene på ADI-R (foreldreintervju) BU
SMS-Ringetjeneste Import
SOAS (Reg.skjema for aggressiv atferd )
Språktest  (sk)
Strukturert intervju for prodromalsympt
Særskilte obs.skjema (sk)

Tegninger (sk)
Test/kartlegging notat
Testar BU
Tester Ekst. (sk)
Tester notat
Tester og observasjonsskjema (sk)
Trail Making A og B OLA (sk)

Ultralyd
Undersøkelse begjært av politiet
Urinprøve notat HAS
Utredningsrapport (sk)

Varighet ubehandlet psykose
VUP verdi 2006
VUP verdi RPS
Vurdering av selvmordfare (ikke i bruk fra 19.09.16)
Vurdering av selvmordsfare
Vurdering av suicidalfare (ikke i bruk fra 19.09.16)
Vurdering av voldsrisiko

WAIS (sk)
WISC-III BUP
Word Fluency Test (sk)

XX Mikro (ikke slett)

YMRS PS (sk)

Avdelingar som er haldn​e utanfor innsynsløysinga​

  • Avd sikkerhet (SIK-HBE), Helse Bergen HF
  • Rettspsykiatrisk avdeling (RSIK-HBE), Helse Bergen HF
  • Spesialisert behandling Valen (SPEV-HFO), Helse Fonna HF
  • Sikkerhetspsykiatri og psykosebehandling (SIKK-HFO), Helse Fonna HF (utgått avdeling)
  • Sikkerhetspsykiatri (SIKKER-HST) - Helse Stavanger HF
Fann du det du leitte etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.