Vel møtt - avtaler inngått med leverandører

Vel møtt-prosjektet er i mål med anskaffelsen og avtaler er inngått. Arbeidet med å planlegge design og konfigurering av løsningene er startet, og neste år skal systemene prøves ut.

Foto. Pleiepersonell foran en elektronisk tavle
Ansatte har sanntidsoversikt over alle pasienter, både de som er på vei til avdelingen og de som er på avdelingen. Foto: Region Sjælland i Danmark.

​– Grunnlaget for anskaffelsen er kartlegging av utfordringer og behov i hele Helse Vest-regionen, sier Arild Magnus Clausen, prosjektleder for Vel møtt.

Det etableres nå tre prosjekter, som i tett samspill skal stå for innføringen av løsningene i Helse Vest.
– Vi ser nå på hvordan vi kan tilpasse løsningene for bruk i Helse Vest og skal teste dem i Helse Bergen, Helse Stavanger og ved Haraldsplass Diakonale sykehus i løpet av neste år.

Dette er leverandørene

Vel møtt-prosjektet har tre delområder: Finne fram, Innsjekk og betaling, og Styring av pasientflyt og ressurser.
Leverandørene er valgt etter tre parallelle konkurranser med forhandlinger. Forhandlingene har vært ledet av Hilde Christiansen, direktør medarbeider, organisasjon og teknolog i Helse Vest RHF, og Erik M. Hansen, administrerende direktør i Helse Vest IKT.

  • Systematic skal levere løsning for delområdet Finne fram
  • Imatis er valgt som leverandør for delområdene Innsjekk og betaling, og Styring av pasientflyt og ressurser

Systematic har hovedkontor i Aarhus og er Danmarks største privateide software- og systemvirksomhet, med rundt 700 medarbeidere. Løsningen som leveres til Helse vest er utviklet i tett samarbeid med sykehuspersonale ved Aarhus Universitetshospital. 

Imatis har 50 ansatte, hovedkontor i Porsgrunn og leverer IKT-løsninger til sykehus og kommuner i blant annet Norge, Sverige og Danmark, og har også levert løsningene til 14 sykehus i Australia.

Vel møtt-prosjektet sine tre delområder

Finne fram

Finne fram skal gjøre det enklere for pasienter og besøkende å finne frem til rett fremmøtested. Dette gjøres ved hjelp av digitale veikart tilrettelagt på internettsider, mobile flater og på sentralt plasserte touchskjermer. Det vil bli brukt en sentralisert og koordinert stedsdatabase for å få dette til.

Innsjekk og betaling

I delområdet Innsjekk og betaling skal vi legg til rette for at pasienter skal slippe å stå kø og heller bruke selvbetjente løsninger i forbindelse med innsjekk og betaling på sykehuset. Slik mange er kjent med fra for eksempel flyplasser. De selvbetjente løsningene vil bli tilrettelagt for både mobile flater og for fysiske terminaler. Innsjekk og betaling vil også kunne gi en effektiviseringsgevinst for sykehusene gjennom redusert behov for personal til ekspedisjon og skranke, slik at de kan få frigjort tid til andre oppgaver.

Styring av pasientflyt og ressurser

Med styring av pasientflyt og ressurser legger vi til rette for mer effektiv styring av pasientflyten for både inneliggende og polikliniske pasienter, på tvers av avdelinger, klinikker og fagsystemer.

Gjennom bedre oversikt og kontroll med status, for eksempel på prøvesvar, kan vi få bedre utnyttelse av sykehuset sine samlede ressurser og redusere heft. Vi kan også tilby pasienter og pårørende bedre informasjon og større forutsigbarhet under oppholdet.

Løsning for styring av pasientflyt og ressurser inneholder støtte til elektroniske tavlemøter, elektroniske informasjonstavler i ventesoner, styringsinformasjon og meldingssentral for utveksling av signal, meldinger og status mellom fagsystemer og ressurser.