Framtidas lokalsjukehus

Framtidas lokalsjukehus er eit nasjonalt pilotprosjekt, som blei avslutta våren 2013. Prosjektet ved Nordfjord sjukehus skulle i eit samhandlingsperspektiv vurdere og gi tilråding om endra oppgåvefordeling mellom nivå i spesialisthelsetenesta.

​​​​​​​​​I mandatet lå blant anna at det skulle utgreiast kva pa​sien​tretta ak​​tivitet som kan bli organisert ved lokal​​sjukehus for p​asientgrup​​per som i framtida vil ha størst behov for helsetenester lokalt.​​​

Les sluttrapporten med alle vedlegg​​

​​

Prosjektorganisasjon​​​

 Prosjektgrupper og deltakarar​.pdf

 Organisasjonsmodell for utviklingsprosjektet.pdf

Bakgrunn​

 Prosjektmandat.pdf

 Prosjektdirektiv.pdf

 Kommunikasjonsplan.pdf

 Vedtak, meldingar og planar - oppsummering.pdf

 Vedtak, meldingar og planar - originaldokument.pdf 

​​​​​Sjå også nettsta​den til Nordfjord sjukehus på helse-forde.no​​

Fann du det du leitte etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.