Framtidas lokalsjukehus

Framtidas lokalsjukehus er eit nasjonalt pilotprosjekt, som blei avslutta våren 2013. Prosjektet ved Nordfjord sjukehus skulle i eit samhandlingsperspektiv vurdere og gi tilråding om endra oppgåvefordeling mellom nivå i spesialisthelsetenesta.

​​​​​​​​​I mandatet lå blant anna at det skulle utgreiast kva pa​sien​tretta ak​​tivitet som kan bli organisert ved lokal​​sjukehus for p​asientgrup​​per som i framtida vil ha størst behov for helsetenester lokalt.​​​

Les sluttrapporten med alle vedlegg​​

00 Sluttrapport for utviklingsprosjektet ved Nordfjord Sjukehus.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Helsefagleg/Prosjekt og program/Framtidas lokalsjukehus/Sluttrapport/00 Sluttrapport for utviklingsprosjektet ved Nordfjord Sjukehus.pdf00 Sluttrapport for utviklingsprosjektet ved Nordfjord Sjukehus.pdfpdf3399668
01 Prosjektdirektiv Utviklingsprosjektet for Nordfjord sjukehus, Framtidas lokalsjukehus.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Helsefagleg/Prosjekt og program/Framtidas lokalsjukehus/Sluttrapport/01 Prosjektdirektiv Utviklingsprosjektet for Nordfjord sjukehus, Framtidas lokalsjukehus.pdf01 Prosjektdirektiv Utviklingsprosjektet for Nordfjord sjukehus, Framtidas lokalsjukehus.pdfpdf684627
02 Prosjektdeltakarar og prosjektgjennomføring.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Helsefagleg/Prosjekt og program/Framtidas lokalsjukehus/Sluttrapport/02 Prosjektdeltakarar og prosjektgjennomføring.pdf02 Prosjektdeltakarar og prosjektgjennomføring.pdfpdf532028
03 Kommunikasjonsplan Utviklingsprosjektet Nordfjord.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Helsefagleg/Prosjekt og program/Framtidas lokalsjukehus/Sluttrapport/03 Kommunikasjonsplan Utviklingsprosjektet Nordfjord.pdf03 Kommunikasjonsplan Utviklingsprosjektet Nordfjord.pdfpdf452970
04 Følgjeforskingsrapport Nordfjord Sjukehus Forbruk av somatiske spesialisthelsetenester i kommunane rundt Nordfjorden.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Helsefagleg/Prosjekt og program/Framtidas lokalsjukehus/Sluttrapport/04 Følgjeforskingsrapport Nordfjord Sjukehus Forbruk av somatiske spesialisthelsetenester i kommunane rundt Nordfjorden.pdf04 Følgjeforskingsrapport Nordfjord Sjukehus Forbruk av somatiske spesialisthelsetenester i kommunane rundt Nordfjorden.pdfpdf1436017
05 Følgjeforskingsrapport Storbrukarar av somatiske spesialisthelsetenester i Nordfjord.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Helsefagleg/Prosjekt og program/Framtidas lokalsjukehus/Sluttrapport/05 Følgjeforskingsrapport Storbrukarar av somatiske spesialisthelsetenester i Nordfjord.pdf05 Følgjeforskingsrapport Storbrukarar av somatiske spesialisthelsetenester i Nordfjord.pdfpdf705496
06 Analyse av pasientstraumar og forbruksrater i Nordfjordregionen.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Helsefagleg/Prosjekt og program/Framtidas lokalsjukehus/Sluttrapport/06 Analyse av pasientstraumar og forbruksrater i Nordfjordregionen.pdf06 Analyse av pasientstraumar og forbruksrater i Nordfjordregionen.pdfpdf1790256
07 Tenestetilbodet ved NSH, FSS og Volda sjukehus.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Helsefagleg/Prosjekt og program/Framtidas lokalsjukehus/Sluttrapport/07 Tenestetilbodet ved NSH, FSS og Volda sjukehus.pdf07 Tenestetilbodet ved NSH, FSS og Volda sjukehus.pdfpdf461713
08 Analyse av nøkkeltal for Nordfjordkommunane.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Helsefagleg/Prosjekt og program/Framtidas lokalsjukehus/Sluttrapport/08 Analyse av nøkkeltal for Nordfjordkommunane.pdf08 Analyse av nøkkeltal for Nordfjordkommunane.pdfpdf975274
09 Løysingar andre stadar.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Helsefagleg/Prosjekt og program/Framtidas lokalsjukehus/Sluttrapport/09 Løysingar andre stadar.pdf09 Løysingar andre stadar.pdfpdf1232891
10 Akutt traume - raude responsar i Nordfjord.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Helsefagleg/Prosjekt og program/Framtidas lokalsjukehus/Sluttrapport/10 Akutt traume - raude responsar i Nordfjord.pdf10 Akutt traume - raude responsar i Nordfjord.pdfpdf468383
11 Arbeidsgrupperapport Skadepoliklinikk.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Helsefagleg/Prosjekt og program/Framtidas lokalsjukehus/Sluttrapport/11 Arbeidsgrupperapport Skadepoliklinikk.pdf11 Arbeidsgrupperapport Skadepoliklinikk.pdfpdf713844
12 Arbeidsgrupperapport Eldremedisinsk poliklinikk.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Helsefagleg/Prosjekt og program/Framtidas lokalsjukehus/Sluttrapport/12 Arbeidsgrupperapport Eldremedisinsk poliklinikk.pdf12 Arbeidsgrupperapport Eldremedisinsk poliklinikk.pdfpdf777531
13 Arbeidsgrupperapport Langvarige og koordinerte tenester.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Helsefagleg/Prosjekt og program/Framtidas lokalsjukehus/Sluttrapport/13 Arbeidsgrupperapport Langvarige og koordinerte tenester.pdf13 Arbeidsgrupperapport Langvarige og koordinerte tenester.pdfpdf734198
15 Arbeidsgrupperapport Vidareutvikling av psykisk helsevern - betre akutthjelp.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Helsefagleg/Prosjekt og program/Framtidas lokalsjukehus/Sluttrapport/15 Arbeidsgrupperapport Vidareutvikling av psykisk helsevern - betre akutthjelp.pdf15 Arbeidsgrupperapport Vidareutvikling av psykisk helsevern - betre akutthjelp.pdfpdf440852
16 Dagkirurgi ved lokalsjukehus Nasjonale og lokale perspektiv.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Helsefagleg/Prosjekt og program/Framtidas lokalsjukehus/Sluttrapport/16 Dagkirurgi ved lokalsjukehus Nasjonale og lokale perspektiv.pdf16 Dagkirurgi ved lokalsjukehus Nasjonale og lokale perspektiv.pdfpdf1235312
17 Anestesiberedskap ved lokalsjukehus Nasjonale og lokale perspektiv.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Helsefagleg/Prosjekt og program/Framtidas lokalsjukehus/Sluttrapport/17 Anestesiberedskap ved lokalsjukehus Nasjonale og lokale perspektiv.pdf17 Anestesiberedskap ved lokalsjukehus Nasjonale og lokale perspektiv.pdfpdf596778
18 Etablering av God start i Nordfjord.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Helsefagleg/Prosjekt og program/Framtidas lokalsjukehus/Sluttrapport/18 Etablering av God start i Nordfjord.pdf18 Etablering av God start i Nordfjord.pdfpdf824623
19 Stadleg leiing.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Helsefagleg/Prosjekt og program/Framtidas lokalsjukehus/Sluttrapport/19 Stadleg leiing.pdf19 Stadleg leiing.pdfpdf1483648
20 Indremedisinske tenester - døgnbehandling.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Helsefagleg/Prosjekt og program/Framtidas lokalsjukehus/Sluttrapport/20 Indremedisinske tenester - døgnbehandling.pdf20 Indremedisinske tenester - døgnbehandling.pdfpdf2960933
21 Poliklinikk og dagbehandling ved medisinsk avd NSH.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Helsefagleg/Prosjekt og program/Framtidas lokalsjukehus/Sluttrapport/21 Poliklinikk og dagbehandling ved medisinsk avd NSH.pdf21 Poliklinikk og dagbehandling ved medisinsk avd NSH.pdfpdf1833112
22 Desentrale poliklinikkar.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Helsefagleg/Prosjekt og program/Framtidas lokalsjukehus/Sluttrapport/22 Desentrale poliklinikkar.pdf22 Desentrale poliklinikkar.pdfpdf5964402
23 Kompetanseutvikling og jobbgliding.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Helsefagleg/Prosjekt og program/Framtidas lokalsjukehus/Sluttrapport/23 Kompetanseutvikling og jobbgliding.pdf23 Kompetanseutvikling og jobbgliding.pdfpdf446616
24 Innføring av telemedisinske løysingar.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Helsefagleg/Prosjekt og program/Framtidas lokalsjukehus/Sluttrapport/24 Innføring av telemedisinske løysingar.pdf24 Innføring av telemedisinske løysingar.pdfpdf2522395

​​

Prosjektorganisasjon​​​

 Prosjektgrupper og deltakarar​.pdf

 Organisasjonsmodell for utviklingsprosjektet.pdf

Bakgrunn​

 Prosjektmandat.pdf

 Prosjektdirektiv.pdf

 Kommunikasjonsplan.pdf

 Vedtak, meldingar og planar - oppsummering.pdf

 Vedtak, meldingar og planar - originaldokument.pdf 

​​​​​Sjå også nettsta​den til Nordfjord sjukehus på helse-forde.no​​

Fann du det du leitte etter?