Grønt sjukehus

Helse Vest RHF har fått nye nettsider, og derfor er den ordinære Grønt sjukehus-nettsida nedlagt. Her på denne sida vil du finne viktig informasjon om kommende aktiviteter i regi av Grønt sjukehus, i tillegg til kontaktinformasjon til sekretariatet.

Prosjektet Grønt sjukehus blir avvikla 31. desember 2016, og det viktige miljøarbeidet som blir utført i helseføretaka, blir overført til ordinær drift. Dermed vil også denne nettsida opphøre å eksistere ved inngangen til 2017.  Informasjon om vidare samarbeid på miljøområdet vil komme etter kvart.

Kontaktinformasjon​​

Prosjektsekretariatet: 

Linda Karen Eide Telefon: 926 03 330​

​​Miljøprisen​ 2016​​

Kven vinn Miljøprisen 2016? Kjenner du nokon som har stimulert til nytenking og innsats i miljøarbeidet ved ditt helseføretak, eller som med sin miljøinnsats framstår som eit godt eksempel for andre?

Overrekkinga av spesialisthelsetenestas Miljøpris 2016 skjer under Miljø- og klimakonferansen i Stjørdal, 16-17. mars 2017.

Formålet med prisen er å stimulere til godt miljøarbeid i spesialisthelsetenesta. Miljøprisen er ein heiderspris og ei påskjøning for ekstraordinær innsats utover det som er vanleg i jobbsamanhang.

Alle medarbeidarar i helseføretaka kan nominere kandidatar.

Send ditt forslag med grunngiving innan 1. januar 2017 til: Linda Karen Eide.

​​​

Forum og konferanse​

​Miljø- og klimaforum 2016Miljø- og klimakonferansen 2017