Odda og Stord sjukehus 2016

Her kan du følgje prosjektet ved Odda og Stord sjukehus, "Odda og Stord sjukehus i lys av føringane i Nasjonal helse- og sjukehusplan (2016-2019)". Prosjektet er del av oppfølginga av Nasjonal helse- og sjukehusplan. Tilrådingane for Stord sjukehus blei lagde fram før sommaren 2016, mens prosjektrapporten for Odda sjukehus no blir lagd fram til høyring.

Prosjektrapport og høyring Odda 2017

Høyringsbrev (PDF) Prosjektrapport Odda sjukehus (PDF) Vedlegg 1-11 Prosjektrapport Odda sjukehus (PDF) Vedlegg "Kommentarar til prosjektrapport 5. januar 2017" (PDF)Ekstern kvalitetssikring av prosjekt Odda sjukehus (PDF)
  • Dette er ei elektronisk høyring og innspel må sendast til:
  • hoyring@helse-fonna.no innan 21. februar 2017.
  • Høyringsinnspela vil fortløpande bli publisert på nettsidene til Helse Fonna.

Prosjektet blir eigd i fellesskap av administrerande direktørar i Helse Vest og Helse Fonna, Herlof Nilssen og Olav Klausen. Prosjektleiar har vore Helge Bryne.

Prosjektet for Odda sjukehus hausten 2016

Utvida m​andat​​ for prosjektet på Odda sjukehus hausten 2016​ Organisering av prosjektet fo​r Odda sjukehus​


Prosjektet for Stord sjukehus våren 2016​​

Prosjektet for Stord sjukehus - rapport juni 2016 (PDF) Høyringsbrev Prosjektrapport Stord sjukehus (PDF)​​ Prosjektdirektiv og deltakarar i prosjektgruppa (PDF)

Rapporten er styrebehandla i Helse Fonna og Helse Vest.

Sjå helse-fonna.no. Styremøte 27. oktober 2016, sak 061/16

Sjå helse-vest.no. Styremøte 7. desember 2016, sak 134/16

​​

Tidlegare nyheitssaker om dei to prosjekta

Solid faktagrunnlag i Odda-prosjektet, 19. november 2016​ Utvidar prosjektet for Odda sjukehus, 1. juni 2016​ Tid for konklusjonar, 1. juni 2016​ Fakta for gode avgjersler Stord og Odda sjukehus, 10. mars 2016 Utviklinga ved Odda og Stord sjukehus, 4. mars 2016 Framtida for Stord s​jukehus, 7. januar 2016

​​

Odda sjuk​ehus

Stor​d sjukehus​

Fann du det du leitte etter?