Organisering av prosjektet for Odda sjukehus

Prosjekteigarar er adm.dir. i Helse Vest RHF og Helse Fonna HF.

Prosjektgruppa er leia av Helge Bryne, med følgjande deltakarar (utvida prosjektgruppe):​​​​​​

 • Haldis Lier Økland, Helse Fonna HF
 • Berit Haaland, Helse Fonna HF
 • Ingunn Olin Haugen, Odda sjukehus
 • Roald Haug, Odda​ kommune
 • Daniela Bruel, Ullensvang herad
 • Randi Guddal, Vernetenesta Fonna
 • Anne Cathrine Skaar, FTV DNLF
 • Arvid Storgjerde, HTV Fagforbundet
 • Else Berit Ingvaldsen, Regionalt brukarutval
 • Ingvill Skogseth, Helse Vest RHF
 • Trond Dyngeland, Odda sjukehus
 • Hans Burchardt, Odda sjukehus
 • Jon Olav Digranes, Prehospitale tenester
 • Kåre Ystanes, Brukarutvalet Helse Fonna 
 • Wenche Evensen, Brukarutvalet Helse Fonna​

Mandat til arbeidsgruppene

Mandag arbeidsgruppe Akuttilbod (PDF)

Mandat arbeidsgruppe Dagkirurgisk tilbod (PDF)

Mandat arbeidsgruppe Ofte, mye, nært (PDF)

Mandat arbeidsgruppe Samarbeid, psykisk helsevern, rus (PDF)

Sekretariatet består av fø​lgjande:
 

 • Ingvill Skogseth, Helse Vest RHF
 • Haldis Lier Økland, Helse Fonna HF
 • Hilde Rudlang, Helse Vest RHF
 • Terje Beck Nilsen, Helse Vest RHF (analyse)
 • Bente Aae, Helse Vest RHF (kommunikasjon)
 • Helge Torgersen og Lene Lunde, Deloitte
For delar av arbeidet er det oppretta arbeidsgrupper for å løyse konkrete arbeidsoppgåver. Arbeidsgruppene blir underlagt prosjektgruppa og skal levere tilrådingar til prosjektgruppa. Deltakarar i arbeidsgruppene går fram av mandata til arbeidsgruppene.​


Det blir gjennomført følgjande
​analysar som gru​nn​lag for arbeidet:


 
 • Pasientgrunnlag/forbruksmønster - grunnlag for planlegging og dimensjonering (Analyser av det samla forbruket av sjukehustenester for befolkninga i kommunane i Odda sjukehus sitt opptaksområde, og vurdere grunnlaget for framtidige desentraliserte spesialisthelsetenestetilbod innanfor ulike fagområde, ved Odda sjukehus for innbyggarane i kommunane Odda, Ullensvang og Jondal).
 • Analyse av storbrukarar av sjukehustenester
 • Gjennomgang av akuttinnleggingar/akuttoppdrag (journalgjennomgang)
Fann du det du leitte etter?