Helsing frå programleiinga

Det svært så spesielle året 2020 går mot slutten. Alle dei fleksible og løysingsorienterte deltakarane i programmet gjorde at Alle Møter kunne vere smidig då pandemien trefte oss.

Programleiar for Alle Møter, Finn Olav Mjærum ønskjer alle ei riktig god jul

Planar og arbeidsform blei raskt endra, og manglande føreseielegheit blei handtert på ein imponerande måte. Det har gjort at Alle Møter under pandemien har levert meir enn forventa.

Spesielt fordi ein har klart å vere konstruktiv og finne gode løysingar, sjølv om uføreseielegheita og dei krevjande rammeføresetnadene framleis er med oss.

Eg følar bestemt at vi har ein kultur i Alle Møter der vi ser moglegheiter i ei kvar utfordring, ikkje utfordringar i ein kvar moglegheit. Det er derfor vi heile tida kan levere gode løysingar som er til nytte for føretaka og pasientane.

Vi har alle eit felles håp om at 2021 vil ta oss tilbake til ein meir normal tilstand. Dei fleste kjenner nok på at heimekontor og berre digital kontakt tek på i lengda. Ein takk for tolmodet til dykk som anten har blitt nye kollegaer, og dykk som har teke imot nye kollegaer i Alle møter i 2020. Det har vore krevjande i ei tid med distansering og berre digitale møtearenaer. Eg ser verkeleg fram til at vi igjen kan møtast fysisk, både for faglege og sosiale samlingar.

Det er ei stor glede å få jobbe med ein så kompetent gjeng frå Helse Vest IKT og frå helseføretaka. Eg sluttar aldri å bli imponert over den kunnskapen dykk viser, og den innsatsen de dagleg legg ned.

Tusen takk for ei fantastisk gjennomføring av eit svært krevjande år!

Ta dykk tid til ferie og kvile, og ikkje minst til å reflektere over det gode arbeidet som blei gjort i 2020.

Eg ønskjer dykk alle ei god og fredelig jul. Takk for det gamle, og godt nytt år!