Kontaktinformasjon kvalitetsregister

​Har du spørsmål om register eller vurderer å etablere eit register? Send ein e-post til Fagsenter for medisinske kvalitetsregistre sin felles e-post:

kvalitetsregistre@helse-vest.no

Postadresse:

Helse Bergen HF
Haukeland universitetssjukehus
Seksjon for forsking og innovasjon, Fagsenter for medisinske kvalitetsregister
Postboks 1400
5021 Bergen

Kari Anne Guldbrandsøy
Fagleg leiar
Tlf. 55 97 55 59
e-post: kari.anne.guldbrandsoy.@helse-bergen.no

Marie Johanne Wåtevik
Rådgjevar
Tlf. 924 24 066
e-post: marie.johanne.watevik@helse-bergen.no

Svein Ove Skjoldal
Rådgjevar (juridiske saker)
Tlf. 959 47 497
e-post: svein.ove.skjoldal@helse-bergen.no

Ingrun Terjesdotter Miljeteig
Rådgjevar (IKT)
Tlf. 55 97 54 50/924 39 994
e-post: ingrun.terjesdotter.miljeteig@helse-bergen.no

Eirik Kvam Goksøyr
Rådgjevar (kvalitetsforbetring)
Tlf. 950 69 914
e-post: eirik.kvam.goksoyr@helse-bergen.no

Sigrid Justad Ravnsborg
Rådgjevar (kvalitetsforbetring)
Tlf. 55 97 07 98/975 31 039
e-post: sigrid.ravnsborg.justad@helse-bergen.no

Endre Kvåle Evjen
Rådgjevar (statistikk/analyse)
Tlf. 55 97 55 56/922 48 743
e-post: endre.kvale.evjen@helse-bergen.no

Stian Tufte Veisene
Rådgjevar (statistikk/analyse)
Tlf. 472 54 773
e-post: stian.tufte.veisene@helse-bergen.no

Per Erik Haugedal
Rådgjevar (statistikk/analyse)
Tlf. 911 21 620
e-post: per.erik.haugedal@helse-bergen.no

Tobias Våge Henriksen
Rådgjevar (statistikk/analyse)
Tlf. 
e-post: tobias.vage.henriksen@helse-bergen.no​

Bodil Lekve
Utviklar/forvaltar, HV IKT
Tlf. 48 187 707
e-post: bodil.lekve@helse-bergen.no

Marianne Warholm
Utviklar/forvaltar HV IKT
Tlf. 98 25 7966
e-post: marianne.warholm@helse-bergen.no

Fann du det du leitte etter?