Kontaktinformasjon kvalitetsregister

​Har du spørsmål om register eller vurderer å etablere eit register? Send ein e-post til Fagsenter for medisinske kvalitetsregistre sin felles e-post:

kvalitetsregistre@helse-vest.no

Postadresse:

Helse Bergen HF
Haukeland universitetssjukehus
Seksjon for forsking og innovasjon, Fagsenter for medisinske kvalitetsregister
Postboks 1400
5021 Bergen

Fagleg leiar:

Kari Anne Guldbrandsøy
Tlf. 55 97 55 59
E-post: kari.anne.guldbrandsoy.@helse-bergen.no

Juridisk bistand:

Svein Ove Skjoldal
Tlf. 959 47 497
E-post: svein.ove.skjoldal@helse-bergen.no

IKT/Teknisk bistand:

Bernt Olav Økland
Tlf. 400 13 337
E-post: bernt.olav.okland@helse-bergen.no

Ingrun Terjesdotter Miljeteig
Tlf. 55 97 54 50/924 39 994
E-post: ingrun.terjesdotter.miljeteig@helse-bergen.no

Kvalitetsforbetring:

Eirik Kvam Goksøyr
Tlf. 950 69 914
E-post: eirik.kvam.goksoyr@helse-bergen.no

Sigrid Justad Ravnsborg
Tlf. 55 97 07 98/975 31 039
E-post: sigrid.ravnsborg.justad@helse-bergen.no

Variablar/datakvalitet:

Endre Kvåle Evjen
Tlf. 55 97 55 56/922 48 743
E-post: endre.kvale.evjen@helse-bergen.no

Stian Tufte Veisene
Tlf. 472 54 773
E-post: stian.tufte.veisene@helse-bergen.no

Fann du det du leitte etter?