Nyheiter 2016

Nyheiter og aktuelt i 2016.

  • 13.12.2016
    Avventar anbodsresultat

    Beslutningsforum for nye metoder ventar på resultata av anbod før dei avgjer om legemiddel til hemofili, hepatitt C og lungekreft kan takast i bruk i sjukehusa.