144 millionar kroner til forsking for 2017 tildelt

Samarbeidsorganet har 24. november 2016 tildelt midlar til 69 av dei totalt 288 søknadene som var sendt inn innan fristen 15. september.

To personer jobber på et laboratorium. Foto.