Immunterapi mot lungekreft

Lungekreftpasientar kan no få behandling med immunterapilegemiddelet pembrolizumab (Keytruda). Beslutningsforum for nye metoder har sagt ja til å innføre det i norske sjukehus.

To pleiarar og ein pasient i rullestol. Foto.

Pembrolizumab (Keytruda) blir innført ved behandling av lokalavansert eller metastatisk PD-L1 ikkje-småcella lungekreft og då berre til andrelinjebehandling. Det bestemte Beslutningsforum for nye metoder i sitt møte 26. september 2016.

700 pasientar​

Keytruda er et immunterapilegemiddel, som tidlegare er innført til behandling av føflekkreft. Lungekreft er den kreftformen som tek flest liv i Noreg, og er den nest hyppigste kreftformen hos menn og kvinner i Noreg. Statens Legemiddelverk anslår at rundt 700 pasientar i året er aktuelle for denne behandlinga.

Les heile saka på ny​emetoder.no

Les også:​ To ja og fire nei frå Beslutningsforum