Seier ja til hjarte-sensor og nei til to kreftlegemiddel

"Beslutningsforum for nye metoder" innfører ikkje to legemiddel mot kreft. Ein sensor som overvåker hjartet blir innført.

Stativ med legemiddel brukt i kreftbehandling. Foto.

​I sitt møte 14. november 2016 hadde Beslutningsforum for nye metoder tre metodar til vurdering.

Pertuzumab (Perjeta)

Legemiddelet pertuzumab (Perjeta) blir ikkje innført til neoadjuvant* behandling av HER2-positiv brystkreft.

Lenke til metodesida (der du kan finne metodevurderinga).

* Neoadjuvant = medikamentell behandling før kirurgi/stråling, med hensikt å minske svulsten.

Nivolumab (Opdivo)

Effekten blir for liten vurdert opp mot prisen på legemiddelet. Beslutningsforum for nye metoder meiner det ikkje blir riktig å prioritere legemiddelet, og det blir ikke innført i sjukehusa.

Lenke til metodesida (der du kan finne metodevurderinga)

Hjarte-sensor

Ein trådlaus hjarte-sensor kan innførast som ny metode for å overvake pasientar med moderat til alvorleg hjartesvikt.

Lenke til metodesiden (der du kan finne metodevurderinga)

Les heile saka på nyemetoder.no