Stort engasjement for Helse2030

Korleis ser helsetenesta på Vestlandet ut 15 år fram i tid? Korleis møter vi framtida med dei beste løysingane for pasientane? Vel 500 deltakarar har delteke på strategisamlingane i Helse Vest dei siste vekene.

Personar står ved ein plansje ved veggen og diskuterer strategi. Foto.

Medarbeidarar, brukarorganisasjonar, representantar frå kommunane, fylkeskommunane, private ideelle aktørar, høgskular, universitet og andre hare delteke​ med stort engasjement på samlingane i Bergen, Stavanger, Haugesund og Førde.

Deltakarane fekk presentert utviklinga i Helse Vest dei siste åra og kva moglegheiter ein kan sjå for seg framover. Det har vore innlegg frå det regionale helseføretaket, brukarrepresentantar og føretak, om pasientens helseteneste, om teknologisk utvikling, om samhandling og prioritering. På alle samlingane var det lagt stor vekt på innspel frå deltakarane, og diskusjonane gjekk både breitt og høgt.

Her finn du presentasjonane frå samlingane​

Tusen takk til alle som deltok, Vestlandet over!

Har du innspel til strategiarbeidet vårt?​

Send oss ein e-post på info@helse-vest.no​

Fleire foto​​

Førde:​

 

Bergen:

 

​Stavanger:​​​