Utlysing av Helse Vests strategiske midlar til rusforsking

Det regionale samarbeidsorganet mellom Helse Vest, Universitetet i Bergen og Universitetet i Stavanger lyser med dette ut strategiske midlar til rusforsking i perioden 2016 til og med 2018. Søknadsfristen er måndag 10. oktober kl. 1600.

Person står på balkong, holder blå kopp i hånda. Foto.
Foto: Eivind Senneset
​Midlane skal gå til større forskingssatsingar i helseføretaka, som held god vitskapeleg kvalitet og som er til nytte for pasienten og helsetenesta.

Les heile utlysinga og finn lenke til søknadsskjema, vurderingskriterium og anna informasjon

Spørsmål om utlysinga kan rettast til forskningsmidler@helse-vest.no