120 millionar til klinisk behandlingsforsking i sjukehusa

De regionale helseforetakene har tildelt til sammen 120 millioner kroner til syv ulike prosjekter gjennom Program for klinisk behandlingsforskning (KLINBEFORSK).

Mann ved mikroskop. Foto.
Arkivfoto fra Helse Fonna. Foto: Kjetil Alsvik

Forskingsprogrammet KLINBEFORSK skal støtte gjennomføring av store, nasjonale forskningsprosjekt av stor betyding for fremtidig pasientbehandling. Prosjekta er tett knytte opp mot pasientbehandling og behova i spesialisthelsetenesta. Kvart av dei tildelte prosjekta mottek ei støtte på mellom 10 og 20 millionar kroner.

– Tildelinga har stor tematisk spreiing, og det er særleg gledeleg at det i denne runden også er gitt støtte til eit prosjekt innanfor psykisk helsevern, seier administrerande direktør Cathrine M. Lofthus i Helse Sør-Øst RHF.

Programmet er eigd av dei fire regionale helseføretaka og blir administrert og koordinert av Helse Sør-Øst RHF. Tildelingen blei beslutta i møte mellom dei administrerande direktørane den  20. november 2017 og finansieringa blei innvilga i tråd med innstillinga frå vurderingskomitéen. Prosjektmidlane er fordelte slik:

Skjermdump av tabell som viser hvem som har fått tildeling

Les meir på KLINBEFORSK