Eitt ja og eitt nei

Beslutningsforum seier ja til å ta i bruk eitt kreftlegemiddel og nei til å innføre eit anna. Avgjerda om to legemiddel til behandling av hepatitt C blir offentleggjort 7. februar.

Laboratorieprøvar

​Beslutningsforum for nye metoder drøfta i sitt møte 23. januar 2017 om fire legemiddel skal takast i bruk i offentlege sjukehus.

Avgjerdene kan du lese om på nettstaden nyemetoder.no

Mediekontakt

Ønsker media kontakt med Beslutningsforum for nye metoder, kontakt kommunikasjonsrådgivar Anne May Knudsen, mob. 975 92 815, e-post: amk@helse-nord.no.