Fortsatt for høg pris

Beslutningsforum hadde ekstraordinært møte 8. desember 2017 for å ta stilling til det nye tilbodet fra legemiddelfirmaet på legemiddelet nusinersen (Spinraza).

Lars Vorland blir intervjua av TV2. Foto.
Arkivfoto TV2: Lars Vorland blir intervjua av TV2 ved ei tidlegare sak frå Beslutningsforum.

Det har ikke lukkast norske myndigheiter i å forhandle fram ein akseptabel pris for legemiddelet Spinraza. Derfor måtte Beslutningsforum for nye metoder for andre gang seie nei til å innføre legemiddelet nusinersen (Spinraza) til behandling av den alvorlege sjukdommen spinal muskelatrofi (SMA).
 
– Dette er svært beklageleg for dei pasientane og pårørande som vi veit ønskjer noko anna. Det gjer også vi. Vi ønskjer at legemiddelet skal kunne takast i bruk i sjukehusa, men prisen er altfor høg, seier leiar av Beslutningsforum for nye metoder, Lars Vorland.

Les heile saka på nyemetoder.no