Grønt lys for sjukehus på Ullandhaug

Nytt sjukehus i Stavanger har nådd nok ein milepåle. I dag ga Helse Vest-styret klarsignal til forprosjektet.

Fem personar står ved skilt "Framtidas sjukehus". Foto.
Frå venstre prosjektdirektør for SUS2023, Kari Gro Johanson, adm.dir. i Helse Vest RHF, Herlof Nilssen, styreleiar i Helse Vest RHF, Terje Vareberg, styreleiar i Helse Stavanger HF, Stener Kvinnsland og adm.dir. i Helse Stavanger HF, Inger Cathrine Bryne.

– Det er ein viktig og gledeleg milepåle vi når i dag, og eg er ikkje i tvil om at nytt sjukehus på Ullandhaug er eit riktig grep for regionen, seier styreleiar Terje Vareberg i Helse Vest RHF.

Klarsignalet betyr at Helse Stavanger no kan gå i gang med detaljplanlegging av SUS2023, som byggeprosjektet på Ullandhaug blir kalla. Kostnadsramme for prosjektet er omlag 8,43 milliardar kroner. 70 prosent av dette skal finansierast via lån frå Helse- og omsorgsdepartementet, altså cirka 6 milliardar.

– Nytt sjukehus på Ullandhaug er eit kjempeløft for regionen – også i eit 100-års perspektiv, seier Vareberg.

Nyheitssak på helse-stavanger.no

Les meir om SUS2023

Les styresaka