Beslutningsforum for nye metoder har hatt møte

Innfører tre legemiddel - eitt får nei

Sjukehusa kan ta i bruk tre legemiddel til behandling av nyrekreft, blødarsjukdom og multippel sklerose. Eitt legemiddel til behandling av beinmargskreft blir ikkje innført.

Hyller med alle typer medisiner. Foto.

​Beslutningsforum for nye metoder hadde fire legemiddel til vurdering i sitt møte 27. februar 2017.

Nyrekreft

Nivolumab (Opdivo) blir innført til andrelinjebehandling av avansert nyrekarsiom.

Multippel sklerose

Daclizumab (Zinbryta) blir innført til behandling av voksne pasientar med relapserande former av multippel sklerose.

Hemofili A (blødarsjukdom)

Octotog alfa (Kovaltry) blir innført til behandling av hemofili A. Legemiddelet inngår i det framtidige anbodet for faktor VIII-konsentratar. Det rimelegaste legemiddelet i denne produktgruppa skal då foretrekkast.

Beinmargskreft (myelomatose)

Elotuzumab (Empliciti) blir ikkje innført til behandling av beinmargskreft.

Mediekontakt

Ønsker media kontakt med Beslutningsforum for nye metoder, kontakt kommunikasjonsrådgivar Anne May Knudsen, mob. 975 92 815, e-post: amk@helse-nord.no.

Les heile saka og få meir informasjon på nyemetoder.no