Kvalitetskonferansen 2017

Ønskjer du å delta på årets konferanse? Tema er "Pasienttryggleik - vårt ansvar, mitt ansvar", med eit særskild fokus på samval og brukarmedverknad. Konferansen er 29. -30. mars på Scandic Sunnfjord Hotel og Spa i Førde.

Konferansen er ein viktig møteplass for alle dei som arbeider med pasienttryggleik og kvalitetsforbetring i Helse Vest.​

Det blir festmiddag og utdeling av pasienttryggleiksprisen om kvelden den 29. mars. Den 30. mars blir det utdeling av pris for beste poster.
 
Du kan sjå programmet og melde deg på den regionale konferansen her:

Delta på Kvalitetskonferansen 2017