Ny rettleiar om vaksne og barn som pårørande

Kva er god praksis for involvering av voksne pårørande? Kva er god praksis for ivaretaking av barn som pårørande? Ein ny rettleiar frå Helsedirektoratet gir tilrådingar til pårørandearbeidet.

To personer sitter i et uterom og snakker. Foto.
Foto: KJetil Alsvik

Rettleiaren er meint som eit hjelpemiddel for helsepersonell, fagansvarlege, barneansvarlege og leiarar. Rettleiaren er digital og ligg på helsedirektoratet.no. Han kan også skrivast ut. Rettleiaren inneheld også praktiske verktøy og kan brukast i det daglege arbeidet, i utvikling av rutinar og i opplæring av helsepersonell.

Tema i rettleiaren er blant anna:

  • Registering og kartlegging av barn som pårørande
  • Rettleiing av foreldra til barn som er pårørande
  • Enkle støttetiltak for barn som pårørende
  • Ulike juridiske roller for vaksne pårørande
  • Informasjonsutveksling med vaksne pårørende
  • Journalføring
  • Dilemma i pårørendearbeidet

Den nye rettleiaren om pårørande i helse- og omsorgstjenesta
Side for pårørande (helsenorge.no)