Tildeling av Helse Vest forskingsmidlar 2018

Samarbeidsorganet har 24. november 2017 tildelt midlar til 62 av dei totalt 275 søknadane som var sende inn innan fristen 15. september. Sjå kven som fekk tildeling!

Person jobber på et laboratorium. Foto.