Åtte avgjerder frå Beslutningsforum

Beslutningsforum for nye metoder vedtok åtte nye metodar på møtet 14. mai 2018.

Helsepersonell skriver på PC. Illustrasjonsfoto.

​Avgjerdene var innanfor områda diabetesmåling, fedmekirurgi, legemiddel til amyotrofisk lateral sklerose (ALS), plakkpsoriasis, Crohns sjukdom, og ikkje-småcella lungekreft.

Heile saka kan du lese på nyemetoder.no

Mediekontakt

Media kan kontakte Hanne Sterten på telefon 404 03 225 for å avtale intervju med leiar i Beslutningsforum for nye metoder, Stig A. Slørdahl.

Andre spørsmål til Beslutningsforum for nye metoder kan frå 1. mai sendast på e-post til postmottak@helse-midt.no.