Fire nei og eitt ja til kreftlegemiddel

Fire kreftlegemiddel fekk nei og eitt kreftlegemiddel fekk ja i møtet til Beslutningsforum for nye metoder 11. juni.

Pasient, nærbilde av hender og apparat. Foto

​I tillegg ber Beslutningsforum for nye metoder Helsedirektoratet å vurdere behovet for å revidere retningslinjene for diagnostikk, behandling og oppfølging av pasientar med brystkreft.

Les heile saka på nyemetoder.no

Mediekontakt

Media kan kontakte Hanne Sterten på telefon 404 03 225 for å avtale intervju med leiaren i Beslutningsforum for nye metoder, Stig A. Slørdahl.

Andre spørsmål til Beslutningsforum for nye metoder kan frå 1. mai sendast på e-post til postmottak@helse-midt.no.