Ja til Alektinib (Alecensa)

Beslutningsforum for nye metoder innfører Alektinib (Alecensa) til førstelinjebehandling av ALK-positiv avansert ikke-småcellet lungekreft (NSCLC).

Hylle med ulike medisner og tabletter. Foto
Illustrasjonsfoto: Eivind Senneset

Heile saka finn du på nyemetoder.no