Samarbeid mellom Norge og Danmark

Norge og Danmark inngår avtale om felles forhandlingar om legemiddelprisar. Det svært høge prisnivået på nye, dyre legemiddel er bakgrunnen for at helseminister Bent Høie og den danske helseministeren Ellen Trane Nørby har signert ein intensjonsavtale om felles forhandlingar om pris på nokre legemiddel.

Dansk og norsk helseminister viser fram avtalen de har signert. Foto.
Helse- og omsorgsminister Bent Høie og den danske helseministeren Ellen Trane Nørby har signert ein intensjonsavtale om felles forhandlingar om pris på nokre legemiddel. Foto: Helse- og omsorgsdepartementet.

Urimeleg høge prisar på nye legemiddel er ein av dei største utfordringane på legemiddelområdet i dag, både i Norge og internasjonalt. Helseminister Bent Høie har lenge sett med uro på prisutviklinga og har derfor teke initiativ til eit nordisk samarbeid om felles prisforhandlingar på utvalde legemiddel.

Les heile saka på på regjeringen.no