Du kan lansere kandidat til miljøprisen 2019

Kven fortener helseføretakas miljøpris? Helseføretakas nasjonale miljø- og klimakonferanse blir arrangert i Bergen 20. og 21. mars og då skal miljøprisen delast ut. Dersom du ønskjer å fremje ein kandidat til miljøprisen, er du velkommen med ditt bidrag! Fristen er 26. februar.

Grønt blad med vanndråpe. Foto.
Foto: Colourbox

​Kva vil vi med prisen?

  • Formålet er å stimulere til godt miljøarbeid i spesialisthelsetenesta.
  • Vi ønskjer å oppnå ei åtferdsendring i organisasjonen som påverkar miljøaspekta i verksemda.
  • Miljøprisen er ein heiderspris som det knyter seg merksemd til
  • Miljøprisen skal være ei påskjøning for ekstraordinær innsats utover det som er vanleg i jobbsamanheng

Kven kan få prisen – målgruppe for prisen

  • Miljøprisen kan delast ut til enkeltpersonar – éin eller fleire – som er tilsett i og utfører teneste for spesialisthelsetenesta
  • Miljøprisen blir delt ut annakvart år på på miljø- og klimakonferansen

Hva skal prisen bestå av?

Miljøprisen bør vere ein gjenstand med symbolverdi, som er eit synleg og varig minne. Dette kan være ein kunstgjenstand – maleri, bilde, skulptur eller liknande, eventuelt med inskripsjon eller plate som er festa til gjenstanden.

Prinsipp for miljøprisen (PDF)

Forslaget ditt kan sendast til linn.lode.jonassen@helse-vest.no innan 26. februar 2019.