Framtidas tariffavtale

Høsten 2017 inviterte dei fire regionale helseføretaka Legeforeningen til å delta i eit felles prosjekt for å gjennomgå viktige tema for framtidas tariffavtale. Sluttrapporten blei overlevert styringsgruppa denne veka.

Sykehuspersonell sitter i trapp, smiler. Illustrasjonsfoto.
Foto: Colourbox

Arbeidet i prosjektet har lagt eit godt grunnlag for vidare dialog mellom partane.

Les rapporten Framtidas tariffavtale - prosjekt 2