Innfører legemiddel til Stills sjukdom og sJIA

Beslutningsforum for nye metoder innfører legemiddel til behandling av Stills sjukdom og systemisk juvenil idiopatisk artritt (sJIA) og legemiddel til førebygging av cytomegalovirussjukdom hos pasientar som skal gjennomgå stamcelletransplantasjon.

Laboratorierprøvar. Foto.
Illustrasjonsfoto: Kjetil Alsvik

​I tillegg kan hyperbar oksygenbehandling framleis brukast som ein av fleire metodar til behandling av osteonekrose.

Til saman blei det beslutta fem metodar på møtet i Beslutningsforum 25. februar. Triclosanbelagte suturer for førebygging av postoperativ sårinfeksjon blei trukne frå behandling.

Les meir om alle avgjerdene på nyemetoder.no