Ja til legemiddel for føflekkreft, HIV, leverkreft og leukemi

Legemiddel for føflekkreft, HIV, leverkreft og leukemi fekk ja i møtet til Beslutningsforum for nye metoder 26. august. Totalt blei det teke ei avgjerd på blei ni nye metodar i møtet.

Helsepersonell ringer inn en føflekk på ryggen. Foto.
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Avgjerdene som blei fatta av Beslutningsforum for nye metoder er resultat av ein lang prosess og ei grundig vurdering av dei menneskelege konsekvensane som følgjer, både av avgjerda om innføring og avgjerda om ikkje å innføre ein behandlingsmetode.
 
Dersom det kjem nye opplysningar (herunder pasienttryggleik, kostnadseffektivitet, pris, biotilsvarande/generika, overlevingstal m.m.) som endrar resultatet vesentleg, vil avgjerda kunne vurderast på ny.

Les heile saka på nyemetoder.no