Tre legemiddel til eosinofil astma

Beslutningsforum for nye metoder innfører tre preparat til behandling av pasientar med alvorleg eosinofil astma. Alle tre preparata er med tilboden pris kostnadseffektive. Ni metodar blei beslutta i det første møtet i Beslutningsforum i år.

Laboratorium Haukeland. Illustrasjonsfoto.
Arkivfoto: Eivind Senneset

​Beslutningsforum for nye metoder innfører også legemiddel til behandling av Crohns sykdom, legemiddel til behandling av komplekse perianale fistler hos pasientar med Crohns sykdom og til tredjelinjebehandling eller seinare behandling av tilbakevendande eller refraktær myelomatose, og terapeutrettleia internettbehandling ved psykiske lidingar.

Les meir om avgjerslene på nyemetoder.no