Vi støttar brukarorganisasjonane

Helse Vest fordeler midlar til pasient- og brukarorganisasjonane for å støtte det viktige informasjons- og hjelpearbeidet desse gjer ovanfor medlemmene.

Bilde av barnetegning. Foto.

Dette er tiltak som den offentlege helsetenesta ikkje driv, men som er viktige for kronikarar og andre for at dei skal meistre situasjonen sin best mogleg. 97 pasient- og brukarorganisasjonar fekk i 2019 i overkant av 9,8 millionar kroner til fordeling frå Helse Vest.

Midlane "Tilskot til helsefremjande arbeid" blir tildelt éin gong årleg.

Desse har fått midlar for 2019:

ADHD Norge Rogaland fylkeslag 10 000
A- Larm 10 000
Autismeforeningen Hordaland fylkeslag 30 000
Autismeforeningen Rogaland fylkeslag 20 000
Autismeforeningen Sogn og Fjordane fylkeslag 5 000
Bergen Døvesenter 25 000
Bergen MS forening 7 000
Bergen og omegn oste0poroseforening 5 000
Bipolarforeningen Norge 5 000
Brukerhuset i Helse Fonna regionen 450 000
Carcinor Vest 7 000
Cerebral Parese foreningen (CP) i Hordaland og Sogn og Fjordane 23 000
Epilepsiforeningen i Bergen og omegn 10 000
Epilepsiforeningen i Sør-Rogaland 10 000
Fellesgruppen for kreftrammede 12 000
FFO Hordaland 2 000 000
FFO Sogn og Fjordane 1 150 000
FFO Rogaland 1 800 000
Forbundet Tenner og Helse, avd. Hordaland 12 000
Foreningen for Fragilt X-syndrom  12 000
Foreningen for hjertesyke barn Hordaland 5 000
Foreningen for hjertesyke barn, Rogaland 5 000
Gynkreftforeningen  5 000
Foreningen for kroniske smertepasienter, Bergen og omegn 15 000
Foreningen for kroniske smertepasienter Haugesund og omegn 15 000
Foreningen for Muskelsyke Hordaland og Sogn 12 000
Foreningen Rastløse Bein 5 000
Føflekkreftforeningen  5 000
Haugaland MS forening 5 000
HivNorge 9 000
Hvite Ørn 5 000
Hørselshemmedes Landsforbund Hordaland 50 000
Hørselshemmedes Landsforbund (HLF), Rogaland fylkeslag 50 000
Hørselshemmedes Landsforbund, Sogn og Fjordane fylkeslag 40 000
Kreftforeningens distriktskontor Stavanger 20 000
Landsforeningen for kvinner med bekkenløsningssmerter, Hordaland 5 000
Landsforeningen for Hjerte- og lungesyke (LHL) Vest 85 000
Landsforeningen for nyresyke og transplanterte, Hordaland 5 000
Landsforeningen for pårørende innen psykiatri, Rogaland 25 000
Landsforeningen for pårørende innen psykiatri Sogn og Fjordane 25 000
Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer, Hordaland 15 000
Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer avd. Rogaland 5 000
LEVE Rogaland fylkeslag 5 000
Lungekreftforeningen 5 000
Mental Helse Hordaland 100 000
Mental Helse Sogn og Fjordane 80 000
Mental Helse Sør Vest (Rogaland) 100 000
Mental Helse Ungdom Vest 45 000
Momentum Vest 7 000
Morbus Addison forening Hordaland 5 000
Morbus Addison forening Rogaland fylkeslag,  18 000
Multippel Skleroseforbundet region vest 18 000
Multippel Skleroseforbundet, Sogn og Fjordane fylkeslag 5 000
Munn- og halskreftforeningen, Hordaland/Sogn og Fjordane 12 000
Nasjonalforeningen for folkehelsen, Hordaland 50 000
Norges Astma- og allergiforbund , Region Vest 70 000
Norges Blindeforbund Hordaland 180 000
Norges Blindeforbund Rogaland 55 000
Norges Blindeforbund Sogn og Fjordane 50 000
Norges Diabetesforbund Hordaland 75 000
Norges Diabetesforbund Rogaland 75 000
Norges Diabetesforbund Sogn og Fjordane 25 000
Norges Fibromyalgiforbund Bergen og omegn lokallag 18 000
Norges Handikapforbund Nord Vest 30 000
Norges Handikapforbund region Sørvest 190 000
Norges ME-forening, Rogaland fylkeslag 10 000
NORILCO avd. Sør-Rogaland 18 000
NORILCO Bergen 18 000
Norsk Forbund for Svaksynte 10 000
Norsk Forbund for Utviklingshemmede, Hordaland 38 000
Norsk Forbund for Utviklingshemmede, Rogaland fylkeslag 65 000
Norsk Forbund for Utviklingshemmede, Sogn og Fjordane fylkeslag 23 000
Norsk forening for Nevrofibromatose Rogaland 5 000
Norsk forening for Nevrofibromatose Sogn og Fjordane 5 000
Norsk Revmatikerforbund Hordaland 130 000
Norsk Revmatikerforbund Rogaland 85 000
Norsk Revmatikerforbund Sogn og Fjordane 50 000
Norsk Tourette forening 18 000
Norsk Tourette forening Rogaland fylkeslag 14 000
proLAR - Nasjonalt forbund for folk i LAR 105 000
Prostatakreftforeningen PROFO, Bergen  7 000
Psoriasis - og eksemforbundet i Hordaland  23 000
Psoriasis- og eksemsforbundet i Rogaland  23 000
Psoriasis- og eksemforbundet i Sogn og Fjordane 10 000
Rusmisbrukernes interesseorganisasjon 230 000
Rus-nett Rogaland 110 000
Ryggforeningen i Norge 7 000
SAFO Nord Vest 10 000
SAFO Vest 90 000
Senter mot Incest og Seksuelle overgrep i Hordaland 470 000
Senter Mot Incest og Seksuelle Overgrep (SMSO) i Rogaland 270 000
Senter mot Incest og Seksuelle overgrep i Sogn og Fjordane 90 000
Spillavhengighet Norge 5 000
Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning 180 000
Stiftelsen PårørendeSenteret 230 000
Veiledningssenteret for pårørende i Vest-Norge 230 000
Vestvind brukerstyrt 10 000

Les meir om brukarmedverknad og brukarorganisasjonane