Innfører ein ny type protesar

Beslutningsforum for nye metoder innfører metoden beinforankra ekstremitetsprotese til pasientar som ikkje kan bruke konvensjonell protese. I alt blei fem nye metodar beslutta i møtet måndag 22. juni, i tillegg til to andre saker.

Pleier, skriver. Foto.
Illustrasjonsfoto: Kjetil Alsvik

Beinforankra ekstremitetsprotese

Beinforankret ekstremitetsprotese kan innførast til bruk når konvensjonell protese ikkje fungerer. Bruken av beinforankra ekstremitetsprotese må registrerast i register.

Anna som blei behandla i møtet, er:

  • Alternative prisavtaler
  • Retningslinjer for innføring av legemidler i spesialisthelsetjenesten i sammenheng med anskaffelser
  • MR-undersøkingar
  • Homozygot familiær hyperkolesterolemi (HoFH)
  • Brystkreft
  • Myelofibrose

Les alt om alle avgjerder på nyemetoder.no

Mediekontakt

Media kan kontakte Hanne Sterten på telefon 404 03 225 for å avtale intervju med leiaren i Beslutningsforum for nye metoder, Stig A. Slørdahl.
Øvrige spørsmål til Beslutningsforum for nye metoder kan sendast på e-post til postmottak@helse-midt.no.