Innspel til utforming av kommande evaluering av Nye metoder?

Etter at Stortinget ba om ei evaluering for å vidareutvikle og forbetre Nye metoder, skal det nå bli gjennomført eit førebuande arbeid. Alle har anledning til å kome med innspel innan fristen 15. mars 2020.