Nasjonal dugnad på leveranse av smittevernutstyr

Helsedirektoratet oppfordrer til nasjonal dugnad for å skaffe tilveie nok smittevernutstyr til helsevesenet, både i kommunen og i spesialisthelsetjenesten. Mange har allerede bidratt, men behovet for mer utstyr øker.

koronavirus

​Sykehusinnkjøp HF gikk i rød beredskap mandag 16. mars klokka 09.00. Dette betyr blant annet at en god del arbeid settes til side og at personell omdisponeres. Fokus er nå 100% på innkjøp av smittevernutstyr og annet utstyr og legemidler som er nødvendig i forbindelse med koronautbruddet. Nå ber myndighetene om at leverandører holder seg oppdatert via utlysninger i Doffin.'

Vi ber om at alle som sitter på lagre av smittevernutstyr kontakter Helse Sør-Øst RHF så fort som mulig for å avhjelpe mangelsituasjonen, særlig gjelder dette lagre av munnbind.

Espen Rostrup Nakstad, fungerende assisterende helsedirektør
 
Helse Sør-Øst RHF har et nasjonalt koordineringsansvar for innkjøp av smittvernutstyr og legemidler i forbindelse med koronautbruddet. I tillegg til at Sykehusinnkjøp arbeider kontinuerlig med innkjøp av smittevernutstyr, ber administrerende direktør Cathrine M. Lofthus i Helse Sør-Øst RHF om at alle som kan bidra gjør det.

Det er litt ulikt hva som er det største behovet i de forskjellige helseregionene, og det varierer også noe fra uke til uke. Akkurat nå er det først og fremst lagre av munnbind som trenger snarlig påfyll. 
Lofthus peker blant annet på tannlegekontorer, veterinærer og hudpleiesalonger som mulige bidragsytere.

- Situasjonen er utfordrende og vi har i lang tid arbeidet på spreng for å få mest mulig utstyr til Norge. Vi får stadig forsyninger, men forbruket øker. Derfor ber vi nå alle med egne lagre av smittevernutstyr om å bidra inn, sier administrerende direktør Cathrine M. Lofthus i Helse Sør-Øst RHF.

Bedrifter og virksomhet som har mulighet til å levere nødvendig utstyr bes ta kontakt på: Innspill-korona@helse-sorost.no