Nye styre i helseføretaka

I føretaksmøter onsdag 4. mars 2020 blei følgjande styre oppnemnd for helseføretaka på Vestlandet.

Skilt sjukehus
Illustrasjonsfoto: Kjetil Alsvik

​Helse Førde

Styreleiar Agnes Landstad
Nestleiar Anne Sissel Faugstad
Styremedlem Ole Gunnar Krakhellen
Styremedlem Aug Ingrid Espeland
Styremedlem Reidar Sandal
Styremedlem Thomas Vingen Vedeld (NY)
Styremedlem Ivar Eriksen

Helse Bergen

Styreleiar Svein Gjedrem
Nestleiar Signy Midtbø Riisnes
Styremedlem Rolf Martin Tande
Styremedlem Bjørn Østbø
Styremedlem Bente Enehaug-Rebnord (NY)
Styremedlem Kjeld Zacho Jørgensen (NY)
Styremedlem Hilde Christiansen (NY)

Helse Fonna

Styreleiar Per Bjørn Habbestad (NY)
Nestleiar Brian Bjordal
Styremedlem Solfrid Borge
Styremedlem Olav Akselsen
Styremedlem Anne Sissel Faugstad (NY)
Styremedlem Kjersti Follesø (NY)
Styremedlem Per Karlsen (NY)

Sjukehusapoteka Vest HF

Styreleiar Trude Marit Risnes
Nestleiar Olav Klausen
Styremedlem Arve Varden
Styremedlem Inger Cathrine Bryne
Styremedlem Eivind Hansen
Styremedlem Bente Aae

Styra i helseføretaka består av likestilte representantar som er oppnemnde av Helse Vest RHF i føretaksmøte og lista her, i tillegg til representantar som er valde av og blant dei tilsette.

Styret i Helse Stavanger blei oppnemnd i føretaksmøtet 25. februar