Opna AMK LA Vest

Kl. 09 tysdag overtok AMK Bergen koordinering og flight following av luftambulansen i Stavanger, kl. 10 var også Førde med. Éin time seinare erklærte administrerande direktør Eivind Hansen i Helse Bergen AMK LA Vest for offisielt opna. Då var dei første oppdraga alt handtert.

3 gule heilikopter på ein landingsplass. Foto.
Foto: Jan Ove Berentsen

 Gratulerer med vel gjennomført AMK LA-mottaksprosjekt, og gratulerer med opning av R-AMK og AMK LA, sa Hansen etter å ha klippa snora på det som skal vere LA-koordinatoren sin faste plass i AMK Bergen.

3 menn og 3 kvinner, ein mann klipper ei gul snor. Foto.

Administrerande direktør Eivind Hansen klipper snora og erklærer AMK LA Vest for opna. Foto: Katrine Sunde

Hansen gav honnør til alle involverte og rosa samarbeidet i prosessen fram mot ein regional AMK LA-funksjon (sentral for luftambulansane). Han meiner det er all grunn til å vere optimistisk med tanke på framtida.

– Ved å gjere dette til ein regional funksjon trygger vi både pasientane og dei tilsette. Vi skal jobbe vidare for at dette skal vere bra for heile regionen, og saman oppfylle visjonen om å skape noko som er betre enn det vi er kvar for oss, sa Hansen.

Også klinikkdirektør Hanne Klausen i KSK trekte fram det gode samarbeidet som har vore etter at vedtaket om å legge sentralen til Bergen vart fatta. Prosjektleiar Shamini Murugesh fekk ros for å ha styrt mottaksprosjektet med stødig hand, og med god involvering både internt og eksternt.

Flere personar samla i rom, ei kvinne får blomar og klem. Foto.

Karoline takkar Shamini for den flotte jobben ho har gjort. Foto: Katrine Sunde

Klausen peika på at det ikkje var sjølvsagt at samarbeidet skulle gå så godt, då det var to sentralar som begge ønskte og var aktuelle for å få den regionale funksjonen, nemleg Bergen og Stavanger.

– Helse Vest hadde eit luksusproblem, og måtte velje mellom fleire sterke fagmiljø, sa Klausen.

Ho understreka samstundes at tilbakemeldingane på prosessen frå vedtak til opning har vore gode, frå alle involverte.

Det har vore eit tett samarbeid med alle AMK-sentralane i Helse Vest og dei ulike luftambulansebasane i arbeidet med å bygge opp den sentrale AMK LA-funksjonen. I tråd med vedtaket frå styret i Helse Vest har det også vore eit nært samarbeid med AMK Oslo.

 – Og no begynner jobben, avslutta klinikkdirektøren, og gratulerte AMK-leiar Karoline Tyssøy Pedersen med dagen.

Pedersen er leiaren til dei til nye LA-koordinatorane som skal ha sin arbeidsstad i AMK Bergen.

Ein av dei er Øystein Berg, som hadde fått æra av å ha vakt på opningsdagen. Berg si karriere innan akuttmedisin starta som ambulansearbeidar på 80-talet, og i AMK har han vore sidan 2002. Han har lang erfaring som ambulansekoordinator, og til liks med dei andre LA-koordinatorane har han også erfaring med flight-following.

Mann sit med headset, smilar. Foto.

LA-koordinator Øystein Berg hadde fått æra av å ha første vakt i AMK LA Vest. Foto: Katrine Sunde