Kontaktinformasjon

Her finn du kontaktinformasjon til medlemmene i den regionale miljøfaggruppa i Helse Vest

Linda Karen Eide                         Helse Vest RHF                                92603330

Kristin Blehr Patterson               Helse Bergen HF                             92607947

Birte Helland                                Helse Stavanger HF                        45632418

Sven Erik Vestby                          Sykehusapoteka Vest                     99252281

Leif Johnsen                                  Helse Vest RHF                               91567104

Ibtisam Rawdhan                         Helse Førde HF                               95098920

Ingrid Lovise Færøyvik                Haraldsplass                                    97953074

Øyvind Jacobsen Røen                 Helse Vest IKT                                 41313211

Astrid Inger Kristin Håvardsen  Helse Fonna HF                               52732901