Kontaktinformasjon

Her finn du kontaktinformasjon til medlemmene i den regionale miljøfaggruppa i Helse Vest

Helse Vest RHF

Linda Karen Eide, 926 03 330

Helse Bergen HF

Kristin Blehr Patterson, 926 07 947

Helse Stavanger HF

Birte Helland, 456 32 418

Sjukehusapoteka Vest HF

Cathrine Straumøy, 456 15 978

Helse Vest RHF

Leif Johnsen, 915 67 104

Helse Førde HF

Ibtisam Rawdhan, 950 98 920

Haraldsplass

Ingrid Lovise Færøyvik, 979 53 074

Helse Vest IKT

Øyvind Jacobsen Røen, 413 13 211

Helse Fonna HF

Astrid Inger Kristin Håvardsen, 52 73 29 01

Fann du det du leitte etter?