Planar og rapportar

Årsrapportar​​​

Årsrapport 2018.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Årsrapportar/Årsrapport 2018.pdfÅrsrapport 2018.pdf
Årsrapport 2017.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Årsrapportar/Årsrapport 2017.pdfÅrsrapport 2017.pdf
Årsrapport 2016.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Årsrapportar/Årsrapport 2016.pdfÅrsrapport 2016.pdf
Årsrapport 2015.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Årsrapportar/Årsrapport 2015.pdfÅrsrapport 2015.pdf
Årsrapport 2014.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Årsrapportar/Årsrapport 2014.pdfÅrsrapport 2014.pdf
Årsrapport 2013.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Årsrapportar/Årsrapport 2013.pdfÅrsrapport 2013.pdf
Årsrapport 2012.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Årsrapportar/Årsrapport 2012.pdfÅrsrapport 2012.pdf
Årsrapport 2011.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Årsrapportar/Årsrapport 2011.pdfÅrsrapport 2011.pdf
Årsrapport 2010.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Årsrapportar/Årsrapport 2010.pdfÅrsrapport 2010.pdf
Årsrapport 2009.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Årsrapportar/Årsrapport 2009.pdfÅrsrapport 2009.pdf
Årsrapport 2008.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Årsrapportar/Årsrapport 2008.pdfÅrsrapport 2008.pdf
Årsrapport 2007.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Årsrapportar/Årsrapport 2007.pdfÅrsrapport 2007.pdf
Årsrapport 2006.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Årsrapportar/Årsrapport 2006.pdfÅrsrapport 2006.pdf
Årsrapport 2005.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Årsrapportar/Årsrapport 2005.pdfÅrsrapport 2005.pdf
Årsrapport 2004.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Årsrapportar/Årsrapport 2004.pdfÅrsrapport 2004.pdf
Årsrapport 2003.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Årsrapportar/Årsrapport 2003.pdfÅrsrapport 2003.pdf
Årsrapport 2002.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Årsrapportar/Årsrapport 2002.pdfÅrsrapport 2002.pdf

​​​Regionale ​planar

2019 - Tuberkulosekontrollprogram for Helse Vest 28. august 2019.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Regionale planar/2019 - Tuberkulosekontrollprogram for Helse Vest 28. august 2019.pdf2019 - Tuberkulosekontrollprogram for Helse Vest 28. august 2019.pdf
2019 - Regional plan for teknologi i Helse Vest 2019-2023.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Regionale planar/2019 - Regional plan for teknologi i Helse Vest 2019-2023.pdf2019 - Regional plan for teknologi i Helse Vest 2019-2023.pdf
2019 - Regional helseberedskapsplan for Helse Vest - 2019-2021.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Regionale planar/2019 - Regional helseberedskapsplan for Helse Vest - 2019-2021.pdf2019 - Regional helseberedskapsplan for Helse Vest - 2019-2021.pdf
2018 - Regional utviklingsplan Helse Vest 111218.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Regionale planar/2018 - Regional utviklingsplan Helse Vest 111218.pdf2018 - Regional utviklingsplan Helse Vest 111218.pdf
2018 - Regional utviklingsplan - Tiltaksplan til utviklingsplanen Helse2035 111218.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Regionale planar/2018 - Regional utviklingsplan - Tiltaksplan til utviklingsplanen Helse2035 111218.pdf2018 - Regional utviklingsplan - Tiltaksplan til utviklingsplanen Helse2035 111218.pdf
2018 - Regional plan for revmatologi i Helse Vest 2018 - 2021.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Regionale planar/2018 - Regional plan for revmatologi i Helse Vest 2018 - 2021.pdf2018 - Regional plan for revmatologi i Helse Vest 2018 - 2021.pdf
2018 - Regional plan for implementering av pakkeforløp psykisk helse og rus.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Regionale planar/2018 - Regional plan for implementering av pakkeforløp psykisk helse og rus.pdf2018 - Regional plan for implementering av pakkeforløp psykisk helse og rus.pdf
2017 - Regional plan for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorga i Helse Vest 2017-2022.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Regionale planar/2017 - Regional plan for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorga i Helse Vest 2017-2022.pdf2017 - Regional plan for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorga i Helse Vest 2017-2022.pdf
2017 - Regional plan for smittevern 2017-2021.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Regionale planar/2017 - Regional plan for smittevern 2017-2021.pdf2017 - Regional plan for smittevern 2017-2021.pdf
2016 - Regional plan habilitering og rehabilitering 2016 - 2020 - VEDLEGG.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Regionale planar/2016 - Regional plan habilitering og rehabilitering 2016 - 2020 - VEDLEGG.pdf2016 - Regional plan habilitering og rehabilitering 2016 - 2020 - VEDLEGG.pdf
2016 - Regional plan for habilitering og rehabilitering 2016 - 2020.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Regionale planar/2016 - Regional plan for habilitering og rehabilitering 2016 - 2020.pdf2016 - Regional plan for habilitering og rehabilitering 2016 - 2020.pdf
2016 - Regional innovasjonsstrategi 2016-2020.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Regionale planar/2016 - Regional innovasjonsstrategi 2016-2020.pdf2016 - Regional innovasjonsstrategi 2016-2020.pdf
2015 - Regional plan for tverrfagleg spesialisert rusbehandling (TSB) 2015 - 2019.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Regionale planar/2015 - Regional plan for tverrfagleg spesialisert rusbehandling (TSB) 2015 - 2019.pdf2015 - Regional plan for tverrfagleg spesialisert rusbehandling (TSB) 2015 - 2019.pdf
2015 - Regional plan for laboratorietenester i Helse Vest 2015 - 2025 m vedlegg.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Regionale planar/2015 - Regional plan for laboratorietenester i Helse Vest 2015 - 2025 m vedlegg.pdf2015 - Regional plan for laboratorietenester i Helse Vest 2015 - 2025 m vedlegg.pdf
2013 - Regional plan for kirurgi i Helse Vest 2013 - 2017. Utan vedlegg.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Regionale planar/2013 - Regional plan for kirurgi i Helse Vest 2013 - 2017. Utan vedlegg.pdf2013 - Regional plan for kirurgi i Helse Vest 2013 - 2017. Utan vedlegg.pdf
2013 - Regional plan for kirurgi i Helse Vest 2013 - 2017. Med vedlegg.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Regionale planar/2013 - Regional plan for kirurgi i Helse Vest 2013 - 2017. Med vedlegg.pdf2013 - Regional plan for kirurgi i Helse Vest 2013 - 2017. Med vedlegg.pdf
2012 - Regional plan for diagnostikk og behandling av brystkreft 2012 - 2017.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Regionale planar/2012 - Regional plan for diagnostikk og behandling av brystkreft 2012 - 2017.pdf2012 - Regional plan for diagnostikk og behandling av brystkreft 2012 - 2017.pdf
2012 - Regional plan for behandling og rehabilitering ved hjerneslag.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Regionale planar/2012 - Regional plan for behandling og rehabilitering ved hjerneslag.pdf2012 - Regional plan for behandling og rehabilitering ved hjerneslag.pdf
2011 - Regional plan for redusert og rett bruk av tvang i psykisk helse i Helse Vest 2011-2015.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Regionale planar/2011 - Regional plan for redusert og rett bruk av tvang i psykisk helse i Helse Vest 2011-2015.pdf2011 - Regional plan for redusert og rett bruk av tvang i psykisk helse i Helse Vest 2011-2015.pdf
2011 - Regional plan for psykisk helse 2011-2015.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Regionale planar/2011 - Regional plan for psykisk helse 2011-2015.pdf2011 - Regional plan for psykisk helse 2011-2015.pdf

Internrevisjonsrapportar

​​Internrevisjonen har ei eiga side med rapportar og anna informasjon.​

Internrevisjon i Helse Vest

​​Tilsynsrapportar

Helse Vest søkeresultat hos Helsetilsynet

Ein tilsynsrapport er ei tilbakemelding frå Helsetilsynet i fylket eller Fylkesmannen, til verksemda om resultatet av gjennomført tilsyn. I rapporten blir eventuelle brot på lov eller føreskrift (avvik), påpeikte.

Også andre område der tilsynsmyndigheita meiner det er eit forbetringspotensiale (merknad), blir påpeikte.

​​​​​​​​​​​​Påpeikte avvik blir som regel raskt lukka. Eldre tilsynsrapportar vil derfor ofte ikkje gi eit riktig bilde av situasjon slik han er i dag.

Helsetilsynet si oppgåve

Helsetilsynet skal ha oversikt over sosiale forhold, befolkninga sin helsetilstand og behovet for tenester, følge med på korleis tenestene og personellet utøver si verksemd og gripe inn overfor verksemder og helsepersonell som utøver verksemda i strid med lovgivinga.​​​

Fann du det du leitte etter?