Planar og rapportar

​​

Planar og strat​egiar i Helse Vest – ​​neste generasjon plan

Planar og strategiar i Helse Vest ny hovudside (pilot)​

Helse 2035

Regional utviklingsplan 2019 – ​2035

Regional plan for habilitering og rehablitering 2021

Regional plan for tverrfagleg spesialisert rusbehandling (TSB) 2021

Rammeverk for miljø og bærekraft i spesialisthelsetjenesta med felles klima- og miljømål​

Regional plan for risikoområde legemiddel (ROMLE)​

Etabl​​ere bærekraftig utvikling for intensivsykepleiere (felles regional rapport)


​​​Regionale ​planar i PDF-format
(som ikkje ligg på den eksterne sida "Planar og strategiar i Helse Vest)

2022 - Regional smittevernplan 2022.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Regionale planar/2022 - Regional smittevernplan 2022.pdf2022 - Regional smittevernplan 2022.pdfpdf2609904
2020 - Regional plan kvalitet og pasienttryggleik 2020-2024.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Regionale planar/2020 - Regional plan kvalitet og pasienttryggleik 2020-2024.pdf2020 - Regional plan kvalitet og pasienttryggleik 2020-2024.pdfpdf1791857
2020 - Regional plan - handlingsplan september 2020.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Regionale planar/2020 - Regional plan - handlingsplan september 2020.pdf2020 - Regional plan - handlingsplan september 2020.pdfpdf156495
2019 - Tuberkulosekontrollprogram for Helse Vest 28. august 2019.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Regionale planar/2019 - Tuberkulosekontrollprogram for Helse Vest 28. august 2019.pdf2019 - Tuberkulosekontrollprogram for Helse Vest 28. august 2019.pdfpdf1367930
2019 - Regional plan psykisk helse 2020-2024.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Regionale planar/2019 - Regional plan psykisk helse 2020-2024.pdf2019 - Regional plan psykisk helse 2020-2024.pdfpdf1274752
2019 - Regional plan for teknologi i Helse Vest 2019-2023.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Regionale planar/2019 - Regional plan for teknologi i Helse Vest 2019-2023.pdf2019 - Regional plan for teknologi i Helse Vest 2019-2023.pdfpdf1996487
2019 - Regional helseberedskapsplan for Helse Vest - 2019-2021.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Regionale planar/2019 - Regional helseberedskapsplan for Helse Vest - 2019-2021.pdf2019 - Regional helseberedskapsplan for Helse Vest - 2019-2021.pdfpdf1927051
2018 - Regional utviklingsplan Helse Vest 111218.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Regionale planar/2018 - Regional utviklingsplan Helse Vest 111218.pdf2018 - Regional utviklingsplan Helse Vest 111218.pdfpdf2920671
2018 - Regional utviklingsplan - Tiltaksplan til utviklingsplanen Helse2035 111218.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Regionale planar/2018 - Regional utviklingsplan - Tiltaksplan til utviklingsplanen Helse2035 111218.pdf2018 - Regional utviklingsplan - Tiltaksplan til utviklingsplanen Helse2035 111218.pdfpdf812976
2018 - Regional plan for revmatologi i Helse Vest 2018 - 2021.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Regionale planar/2018 - Regional plan for revmatologi i Helse Vest 2018 - 2021.pdf2018 - Regional plan for revmatologi i Helse Vest 2018 - 2021.pdfpdf2436499
2018 - Regional plan for implementering av pakkeforløp psykisk helse og rus.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Regionale planar/2018 - Regional plan for implementering av pakkeforløp psykisk helse og rus.pdf2018 - Regional plan for implementering av pakkeforløp psykisk helse og rus.pdfpdf1017971
2017 - Regional plan for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorga i Helse Vest 2017-2022.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Regionale planar/2017 - Regional plan for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorga i Helse Vest 2017-2022.pdf2017 - Regional plan for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorga i Helse Vest 2017-2022.pdfpdf1773178
2016 - Regional plan habilitering og rehabilitering 2016 - 2020 - VEDLEGG.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Regionale planar/2016 - Regional plan habilitering og rehabilitering 2016 - 2020 - VEDLEGG.pdf2016 - Regional plan habilitering og rehabilitering 2016 - 2020 - VEDLEGG.pdfpdf1666271
2016 - Regional plan for habilitering og rehabilitering 2016 - 2020.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Regionale planar/2016 - Regional plan for habilitering og rehabilitering 2016 - 2020.pdf2016 - Regional plan for habilitering og rehabilitering 2016 - 2020.pdfpdf1766961
2016 - Regional innovasjonsstrategi 2016-2020.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Regionale planar/2016 - Regional innovasjonsstrategi 2016-2020.pdf2016 - Regional innovasjonsstrategi 2016-2020.pdfpdf5760718
2015 - Regional plan for laboratorietenester i Helse Vest 2015 - 2025 m vedlegg.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Regionale planar/2015 - Regional plan for laboratorietenester i Helse Vest 2015 - 2025 m vedlegg.pdf2015 - Regional plan for laboratorietenester i Helse Vest 2015 - 2025 m vedlegg.pdfpdf1698036
2013 - Regional plan for kirurgi i Helse Vest 2013 - 2017. Utan vedlegg.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Regionale planar/2013 - Regional plan for kirurgi i Helse Vest 2013 - 2017. Utan vedlegg.pdf2013 - Regional plan for kirurgi i Helse Vest 2013 - 2017. Utan vedlegg.pdfpdf1668988
2013 - Regional plan for kirurgi i Helse Vest 2013 - 2017. Med vedlegg.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Regionale planar/2013 - Regional plan for kirurgi i Helse Vest 2013 - 2017. Med vedlegg.pdf2013 - Regional plan for kirurgi i Helse Vest 2013 - 2017. Med vedlegg.pdfpdf2420204
2012 - Regional plan for diagnostikk og behandling av brystkreft 2012 - 2017.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Regionale planar/2012 - Regional plan for diagnostikk og behandling av brystkreft 2012 - 2017.pdf2012 - Regional plan for diagnostikk og behandling av brystkreft 2012 - 2017.pdfpdf443598
2012 - Regional plan for behandling og rehabilitering ved hjerneslag.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Regionale planar/2012 - Regional plan for behandling og rehabilitering ved hjerneslag.pdf2012 - Regional plan for behandling og rehabilitering ved hjerneslag.pdfpdf2618018
2011 - Regional plan for redusert og rett bruk av tvang i psykisk helse i Helse Vest 2011-2015.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Regionale planar/2011 - Regional plan for redusert og rett bruk av tvang i psykisk helse i Helse Vest 2011-2015.pdf2011 - Regional plan for redusert og rett bruk av tvang i psykisk helse i Helse Vest 2011-2015.pdfpdf179245

​Årsrappor​tar​​​

Årsrapport 2021.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Årsrapportar/Årsrapport 2021.pdfÅrsrapport 2021.pdfpdf6781587
Å̊rsrapport 2020.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Årsrapportar/Å̊rsrapport 2020.pdfÅ̊rsrapport 2020.pdfpdf5114423
Å̊rsrapport 2019.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Årsrapportar/Å̊rsrapport 2019.pdfÅ̊rsrapport 2019.pdfpdf4333114
Årsrapport 2018.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Årsrapportar/Årsrapport 2018.pdfÅrsrapport 2018.pdfpdf7107253
Årsrapport 2017.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Årsrapportar/Årsrapport 2017.pdfÅrsrapport 2017.pdfpdf20023040
Årsrapport 2016.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Årsrapportar/Årsrapport 2016.pdfÅrsrapport 2016.pdfpdf2852562
Årsrapport 2015.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Årsrapportar/Årsrapport 2015.pdfÅrsrapport 2015.pdfpdf4108873
Årsrapport 2014.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Årsrapportar/Årsrapport 2014.pdfÅrsrapport 2014.pdfpdf1650985
Årsrapport 2013.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Årsrapportar/Årsrapport 2013.pdfÅrsrapport 2013.pdfpdf2058289
Årsrapport 2012.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Årsrapportar/Årsrapport 2012.pdfÅrsrapport 2012.pdfpdf2149524
Årsrapport 2011.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Årsrapportar/Årsrapport 2011.pdfÅrsrapport 2011.pdfpdf1730996
Årsrapport 2010.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Årsrapportar/Årsrapport 2010.pdfÅrsrapport 2010.pdfpdf1774437
Årsrapport 2009.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Årsrapportar/Årsrapport 2009.pdfÅrsrapport 2009.pdfpdf2580056
Årsrapport 2008.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Årsrapportar/Årsrapport 2008.pdfÅrsrapport 2008.pdfpdf5000588
Årsrapport 2007.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Årsrapportar/Årsrapport 2007.pdfÅrsrapport 2007.pdfpdf1716984
Årsrapport 2006.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Årsrapportar/Årsrapport 2006.pdfÅrsrapport 2006.pdfpdf2626862
Årsrapport 2005.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Årsrapportar/Årsrapport 2005.pdfÅrsrapport 2005.pdfpdf1663629
Årsrapport 2004.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Årsrapportar/Årsrapport 2004.pdfÅrsrapport 2004.pdfpdf1661130
Årsrapport 2003.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Årsrapportar/Årsrapport 2003.pdfÅrsrapport 2003.pdfpdf844668
Årsrapport 2002.pdfhttps://helse-vest.no/seksjon/planar-og-rapportar/Documents/Årsrapportar/Årsrapport 2002.pdfÅrsrapport 2002.pdfpdf845986

Fagleg rapportering – årleg forskingsrapport

Forskning og innovasjon til pasientens beste (nasjonal rapport)

Interregionale planar

Miljø og samfu​​nnsansvar

Habilitering og rehabilitering

Rammeverk for verksemdstyring

Rammeverk for verksemdstyring i Helse Vest

Ris​ikostyring​​

​Internrevisjonsrapportar

​​Internrevisjonen har ei eiga side med rapportar og anna informasjon.​

Internrevisjon i Helse Vest

​​Tilsynsrapportar

Helse Vest søkeresultat hos Helsetilsynet

Ein tilsynsrapport er ei tilbakemelding frå Helsetilsynet i fylket eller Fylkesmannen, til verksemda om resultatet av gjennomført tilsyn. I rapporten blir eventuelle brot på lov eller føreskrift (avvik), påpeikte.

Også andre område der tilsynsmyndigheita meiner det er eit forbetringspotensiale (merknad), blir påpeikte.

​​​​​​​​​​​​Påpeikte avvik blir som regel raskt lukka. Eldre tilsynsrapportar vil derfor ofte ikkje gi eit riktig bilde av situasjon slik han er i dag.

Helsetilsynet si oppgåve

Helsetilsynet skal ha oversikt over sosiale forhold, befolkninga sin helsetilstand og behovet for tenester, følge med på korleis tenestene og personellet utøver si verksemd og gripe inn overfor verksemder og helsepersonell som utøver verksemda i strid med lovgivinga.​​​


Fann du det du leitte etter?