Regionalt brukarutval 2019-2020

Helse Vest samarbeider med brukar- og pasientorganisasjonane gjennom det regionale brukarutvalet (RBU). Dette er eit rådgivande organ for Helse Vest og eit samarbeidsforum mellom Helse Vest og brukarorganisasjonane. Valgperioden er 01.01.2019 til 31.12.2020.

Medlemmer av Regionalt brukarutval, 4 menn, 5 kvinner. Foto.
 

​​Kontakt​​

E-post: regionaltbrukerutvalg@helse-vest.no eller

Leiar Jan Oddvar Gjerde, e-post: jan.oddvar.gjerde@helse-vest.no

Dersom du ønskjer å kontakte andre medlem i det regionale brukarutvalet, kan du gjere det på telefon eller via e-post. Du kan kontakte medlemmene uavhengig av geografisk tilknyting eller kva organisasjon dei representerer.

Du kan også henvende deg til brukarutvalet via e-post til Helse Vest:   helse@helse-vest.no

Medlemmar av RBU

LEIAR

Jan Oddvar Gjerde
LHL (FFO), Hordaland
Telefon: 975 90 322
E-post: jan.oddvar.gjerde@helse-vest.no

NESTLEIAR

Henrik Aasved​
Lungekreftforeningen (Kreftforeningen)
Telefon: 959 96 270
E-post: henrik.aasved@altiboxmail.no

ØVRIGE MEDLEMMAR 2019 - 2020

Elisabet B. Salte
Norsk astma- og allergiforbund (FFO), Rogaland
Telefon: 90027954
e-salte@lyse.net
 
​Merete Hauge​
ME-foreningen (FFO), Hordaland
Telefon: 930 98 659
e-post: meretehauge@yahoo.no
 
Karl Olaf Sundfør
Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO)
Telefon: 993 95 708
E-post: karl.olaf.sundfor@rio.no 

Jostein Bildøy​
Hørselshemmedes Landsforbund (FFO), Sogn og Fjordane
Telefon: 951 91 332
E-post: jostein.bildoy@egog.no

Anne Marie Auestad
SAFO SørVest
Telefon: 906 00 739
E-post: amauest@gmail.com

Joe R. Aseerwatham
Det felles innvandrerråd Hordaland

Telefon: 473 04 978
E-post: aseerrai@hotmail.com 

Oddrun Strand Rangnes​
Pensjonistforbundet
, Rogaland
Telefon: 911 35 828
E-post: rangnes@online.no

Astrid Gytri
Landforeningen for pårørende innen psykisk helse (LPP)  (FFO), Sogn og Fjordane
Telefon: 901 389 82
E-post: astrid.gytri@enivest.net

Meir informasjon og sentrale dokument

Årleg melding regionalt brukarutval 2018

Rettleiar for brukarmedverknad i helseforsking i spesialisthelsetenesta (PDF)

Innkallingar

​​

Protokollar

Protokoll 2019.05.13.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Om oss/Regionalt brukarutval/Protokollar/Protokoll 2019.05.13.pdfProtokoll 2019.05.13.pdf
Protokoll 2019.04.10.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Om oss/Regionalt brukarutval/Protokollar/Protokoll 2019.04.10.pdfProtokoll 2019.04.10.pdf
Protokoll 20.03.2019.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Om oss/Regionalt brukarutval/Protokollar/Protokoll 20.03.2019.pdfProtokoll 20.03.2019.pdf
Protokoll 2019.03.20.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Om oss/Regionalt brukarutval/Protokollar/Protokoll 2019.03.20.pdfProtokoll 2019.03.20.pdf
Protokoll 2019.02.20.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Om oss/Regionalt brukarutval/Protokollar/Protokoll 2019.02.20.pdfProtokoll 2019.02.20.pdf
Protokoll 2019.01.30.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Om oss/Regionalt brukarutval/Protokollar/Protokoll 2019.01.30.pdfProtokoll 2019.01.30.pdf
Protokoll 2018.12.10.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Om oss/Regionalt brukarutval/Protokollar/Protokoll 2018.12.10.pdfProtokoll 2018.12.10.pdf
Protokoll 2018.10.29.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Om oss/Regionalt brukarutval/Protokollar/Protokoll 2018.10.29.pdfProtokoll 2018.10.29.pdf
Protokoll 2018.10.02.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Om oss/Regionalt brukarutval/Protokollar/Protokoll 2018.10.02.pdfProtokoll 2018.10.02.pdf
Protokoll 2018.09.05.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Om oss/Regionalt brukarutval/Protokollar/Protokoll 2018.09.05.pdfProtokoll 2018.09.05.pdf
Protokoll 2018.05.23.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Om oss/Regionalt brukarutval/Protokollar/Protokoll 2018.05.23.pdfProtokoll 2018.05.23.pdf
Protokoll 2018.04.04.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Om oss/Regionalt brukarutval/Protokollar/Protokoll 2018.04.04.pdfProtokoll 2018.04.04.pdf
Protokoll 2018.01.25.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Om oss/Regionalt brukarutval/Protokollar/Protokoll 2018.01.25.pdfProtokoll 2018.01.25.pdf
Protokoll 2018.03.12.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Om oss/Regionalt brukarutval/Protokollar/Protokoll 2018.03.12.pdfProtokoll 2018.03.12.pdf
Protokoll 2017.12.07.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Om oss/Regionalt brukarutval/Protokollar/Protokoll 2017.12.07.pdfProtokoll 2017.12.07.pdf
Protokoll 2017.11.06.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Om oss/Regionalt brukarutval/Protokollar/Protokoll 2017.11.06.pdfProtokoll 2017.11.06.pdf
Protokoll 2017.10.02.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Om oss/Regionalt brukarutval/Protokollar/Protokoll 2017.10.02.pdfProtokoll 2017.10.02.pdf
Protokoll 2017.06.14.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Om oss/Regionalt brukarutval/Protokollar/Protokoll 2017.06.14.pdfProtokoll 2017.06.14.pdf
Protokoll 2017.08.29.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Om oss/Regionalt brukarutval/Protokollar/Protokoll 2017.08.29.pdfProtokoll 2017.08.29.pdf
Protokoll 2017.02.05.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Om oss/Regionalt brukarutval/Protokollar/Protokoll 2017.02.05.pdfProtokoll 2017.02.05.pdf
Protokoll 2017.05.02.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Om oss/Regionalt brukarutval/Protokollar/Protokoll 2017.05.02.pdfProtokoll 2017.05.02.pdf
Protokoll 2017.03.27.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Om oss/Regionalt brukarutval/Protokollar/Protokoll 2017.03.27.pdfProtokoll 2017.03.27.pdf
Protokoll 2017.02.23.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Om oss/Regionalt brukarutval/Protokollar/Protokoll 2017.02.23.pdfProtokoll 2017.02.23.pdf
Protokoll 2017.01.26.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Om oss/Regionalt brukarutval/Protokollar/Protokoll 2017.01.26.pdfProtokoll 2017.01.26.pdf
Protokoll 2016.12.01.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Om oss/Regionalt brukarutval/Protokollar/Protokoll 2016.12.01.pdfProtokoll 2016.12.01.pdf
Protokoll 2016.10.24.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Om oss/Regionalt brukarutval/Protokollar/Protokoll 2016.10.24.pdfProtokoll 2016.10.24.pdf
Protokoll 2016.10.03.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Om oss/Regionalt brukarutval/Protokollar/Protokoll 2016.10.03.pdfProtokoll 2016.10.03.pdf
Protokoll 2016.09.05.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Om oss/Regionalt brukarutval/Protokollar/Protokoll 2016.09.05.pdfProtokoll 2016.09.05.pdf
Protokoll 2016.05.12.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Om oss/Regionalt brukarutval/Protokollar/Protokoll 2016.05.12.pdfProtokoll 2016.05.12.pdf
Protokoll 2016.03.30.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Om oss/Regionalt brukarutval/Protokollar/Protokoll 2016.03.30.pdfProtokoll 2016.03.30.pdf
Protokoll 2016.02.25.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Om oss/Regionalt brukarutval/Protokollar/Protokoll 2016.02.25.pdfProtokoll 2016.02.25.pdf
Protokoll 2016.01.14.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Om oss/Regionalt brukarutval/Protokollar/Protokoll 2016.01.14.pdfProtokoll 2016.01.14.pdf

​​​

Om brukarmedverknad​​

Fann du det du leitte etter?