Regionalt brukarutval

Helse Vest samarbeider med brukar- og pasientorganisasjonane gjennom det regionale brukarutvalet (RBU). Dette er eit rådgivande organ for Helse Vest og eit samarbeidsforum mellom Helse Vest og brukarorganisasjonane.

Medlemmer av Regionalt brukarutval, 4 menn, 5 kvinner. Foto.
Bildet er av brukarutvalet i perioden 2019 - 2021 og nokre av personane er ikkje lenger medlem av brukarutvalet. Det vil bli teke nytt bildet når pandemien gjer det mogleg.

​​Kontakt​​

E-post: regionaltbrukerutvalg@helse-vest.no eller

Leiar Jan Oddvar Gjerde, e-post: jan.oddvar.gjerde@helse-vest.no

Dersom du ønskjer å kontakte andre medlem i det regionale brukarutvalet, kan du gjere det på telefon eller via e-post. Du kan kontakte medlemmene uavhengig av geografisk tilknyting eller kva organisasjon dei representerer.

Du kan også henvende deg til brukarutvalet via e-post til Helse Vest: helse@helse-vest.no

Medlemmar av RBU

Leiar

Jan Oddvar Gjerde
LHL (FFO), Hordaland

Telefon: 975 90 322
E-post: jan.oddvar.gjerde@helse-vest.no

Nestleiar

Henrik Aasved​
Lungekreftforeningen (Kreftforeningen)
Telefon: 959 96 270
E-post: henrik.aasved@helse-vest.no

Andre medlemmar 2021 - 2022

Atle Lunde
FFO Rogaland
Telefon: 957 57 508
E-post: atlelunde@icloud.com
 
​Merete Hauge​
ME-foreningen (FFO), Hordaland
Telefon: 930 98 659
E-post: merete.hauge@helse-vest.no
 
Karl Olaf Sundfør
Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO)
Telefon: 993 95 708
E-post: karl.olaf.sundfor@helse-vest.no

Jostein Bildøy​
Hørselshemmedes Landsforbund (FFO), Sogn og Fjordane
Telefon: 951 91 332
E-post: jostein.bildoy@helse-vest.no

Anne Marie Auestad
SAFO SørVest
Telefon: 906 00 739
E-post: anne.marie.auestad@helse-vest.no

Joe R. Aseerwatham
Det felles innvandrerråd Hordaland

Telefon: 473 04 978
E-post: joe.rajakumar.aseerwatham@helse-vest.no

Sigrun Marit Hansen​
Pensjonistforbundet
Telefon: 481 82 488
E-post: sigrunmarit45@gmail.com

Astrid Gytri
Landforeningen for pårørende innen psykisk helse (LPP)  (FFO), Sogn og Fjordane
Telefon: 901 389 82
E-post: astrid.grete.gytri@helse-forde.no

Meir informasjon og sentrale dokument

Årleg melding regionalt brukarutval 2020

Rettleiar for brukarmedverknad i helseforsking i spesialisthelsetenesta (PDF)

Innkallingar

​​

Protokollar

Protokoll 2021.03.17.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Om oss/Regionalt brukarutval/Protokollar/Protokoll 2021.03.17.pdfProtokoll 2021.03.17.pdfpdf1003804
Protokoll 2021.02.10.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Om oss/Regionalt brukarutval/Protokollar/Protokoll 2021.02.10.pdfProtokoll 2021.02.10.pdfpdf885711
Protokoll 2021.01.29.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Om oss/Regionalt brukarutval/Protokollar/Protokoll 2021.01.29.pdfProtokoll 2021.01.29.pdfpdf862191
Protokoll 2021.01.12.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Om oss/Regionalt brukarutval/Protokollar/Protokoll 2021.01.12.pdfProtokoll 2021.01.12.pdfpdf844466

​​​

Om brukarmedverknad​​

Fann du det du leitte etter?