Regionalt brukarutval 2019-2020

Helse Vest samarbeider med brukar- og pasientorganisasjonane gjennom det regionale brukarutvalet (RBU). Dette er eit rådgivande organ for Helse Vest og eit samarbeidsforum mellom Helse Vest og brukarorganisasjonane. Valgperioden er 01.01.2019 til 31.12.2020.

Medlemmer av Regionalt brukarutval, 4 menn, 5 kvinner. Foto.
 

​​Kontakt​​

E-post: regionaltbrukerutvalg@helse-vest.no eller

Leiar Jan Oddvar Gjerde, e-post: jan.oddvar.gjerde@helse-vest.no

Dersom du ønskjer å kontakte andre medlem i det regionale brukarutvalet, kan du gjere det på telefon eller via e-post. Du kan kontakte medlemmene uavhengig av geografisk tilknyting eller kva organisasjon dei representerer.

Du kan også henvende deg til brukarutvalet via e-post til Helse Vest:   helse@helse-vest.no

Medlemmar av RBU

LEIAR

Jan Oddvar Gjerde
LHL (FFO), Hordaland
Telefon: 975 90 322
E-post: jan.oddvar.gjerde@helse-vest.no

NESTLEIAR

Henrik Aasved​
Lungekreftforeningen (Kreftforeningen)
Telefon: 959 96 270
E-post: henrik.aasved@helse-vest.no

ØVRIGE MEDLEMMAR 2019 - 2020

Elisabet B. Salte
Norsk astma- og allergiforbund (FFO), Rogaland
Telefon: 90027954
elisabeth.b.salte@helse-vest.no
 
​Merete Hauge​
ME-foreningen (FFO), Hordaland
Telefon: 930 98 659
e-post: merete.hauge@helse-vest.no
 
Karl Olaf Sundfør
Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO)
Telefon: 993 95 708
E-post: karl.olaf.sundfor@helse-vest.no

Jostein Bildøy​
Hørselshemmedes Landsforbund (FFO), Sogn og Fjordane
Telefon: 951 91 332
E-post: jostein.bildoy@helse-vest.no

Anne Marie Auestad
SAFO SørVest
Telefon: 906 00 739
E-post: anne.marie.auestad@helse-vest.no

Joe R. Aseerwatham
Det felles innvandrerråd Hordaland

Telefon: 473 04 978
E-post: joe.rajakumar.aseerwatham@helse-vest.no

Oddrun Strand Rangnes​
Pensjonistforbundet
, Rogaland
Telefon: 911 35 828
E-post: oddrun.tau.strand.rangnes@helse-vest.no

Astrid Gytri
Landforeningen for pårørende innen psykisk helse (LPP)  (FFO), Sogn og Fjordane
Telefon: 901 389 82
E-post: astrid.grete.gytri@helse-forde.no

Meir informasjon og sentrale dokument

Årleg melding regionalt brukarutval 2018

Rettleiar for brukarmedverknad i helseforsking i spesialisthelsetenesta (PDF)

Innkallingar

​​

Protokollar

Protokoll 2020.01.29.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Om oss/Regionalt brukarutval/Protokollar/Protokoll 2020.01.29.pdfProtokoll 2020.01.29.pdfpdf759034
Protokoll 2019.12.05.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Om oss/Regionalt brukarutval/Protokollar/Protokoll 2019.12.05.pdfProtokoll 2019.12.05.pdfpdf932347
Protokoll 2019.10.30.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Om oss/Regionalt brukarutval/Protokollar/Protokoll 2019.10.30.pdfProtokoll 2019.10.30.pdfpdf972129
Protokoll 2019.09.12.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Om oss/Regionalt brukarutval/Protokollar/Protokoll 2019.09.12.pdfProtokoll 2019.09.12.pdfpdf1157948
Protokoll 2019.06.11.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Om oss/Regionalt brukarutval/Protokollar/Protokoll 2019.06.11.pdfProtokoll 2019.06.11.pdfpdf1084449
Protokoll 2019.05.13.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Om oss/Regionalt brukarutval/Protokollar/Protokoll 2019.05.13.pdfProtokoll 2019.05.13.pdfpdf907060
Protokoll 2019.04.10.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Om oss/Regionalt brukarutval/Protokollar/Protokoll 2019.04.10.pdfProtokoll 2019.04.10.pdfpdf1014862
Protokoll 2019.03.20.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Om oss/Regionalt brukarutval/Protokollar/Protokoll 2019.03.20.pdfProtokoll 2019.03.20.pdfpdf508934
Protokoll 2019.02.20.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Om oss/Regionalt brukarutval/Protokollar/Protokoll 2019.02.20.pdfProtokoll 2019.02.20.pdfpdf517130
Protokoll 2019.01.30.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Om oss/Regionalt brukarutval/Protokollar/Protokoll 2019.01.30.pdfProtokoll 2019.01.30.pdfpdf435011
Protokoll 2018.12.10.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Om oss/Regionalt brukarutval/Protokollar/Protokoll 2018.12.10.pdfProtokoll 2018.12.10.pdfpdf917147
Protokoll 2018.10.29.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Om oss/Regionalt brukarutval/Protokollar/Protokoll 2018.10.29.pdfProtokoll 2018.10.29.pdfpdf1029731
Protokoll 2018.10.02.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Om oss/Regionalt brukarutval/Protokollar/Protokoll 2018.10.02.pdfProtokoll 2018.10.02.pdfpdf859647
Protokoll 2018.09.05.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Om oss/Regionalt brukarutval/Protokollar/Protokoll 2018.09.05.pdfProtokoll 2018.09.05.pdfpdf1004576
Protokoll 2018.05.23.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Om oss/Regionalt brukarutval/Protokollar/Protokoll 2018.05.23.pdfProtokoll 2018.05.23.pdfpdf855542
Protokoll 2018.04.04.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Om oss/Regionalt brukarutval/Protokollar/Protokoll 2018.04.04.pdfProtokoll 2018.04.04.pdfpdf627107
Protokoll 2018.01.25.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Om oss/Regionalt brukarutval/Protokollar/Protokoll 2018.01.25.pdfProtokoll 2018.01.25.pdfpdf594790
Protokoll 2018.03.12.pdfhttps://helse-vest.no/Documents/Om oss/Regionalt brukarutval/Protokollar/Protokoll 2018.03.12.pdfProtokoll 2018.03.12.pdfpdf509549

​​​

Om brukarmedverknad​​

Fann du det du leitte etter?