Resultat

Gode resultat, både når det gjeld økonomi og kvalitet, er viktige føresetnader for trygge og gode helsetenester. Under finn du eit knippe av resultata våre frå året som er gått.

​Satsing på god dialog mellom pasient og sjukehus, betre organisering, pasienttryggleik og felles systembygging har prega 2016, og har for alvor bidrege til å styrke pasientens helseteneste.