Presentasjonar

Her kan du finne presentasjonar frå ulike faglige arrangement og konferansar som vart arrangert av Fagsenter for medisinske kvalitetsregister i Helse Vest.

10-års jubileum 10.11.17, Fagsenter for medisinske kvalitetsregister, Helse Vest

Fagsenteret for medisinske kvalitetsregistre i Helse Vest blei etablert i 2007, og dette blei markert 10. november 2017 med eit symposium der det overordna temaet var:

Kvalitetsregistre og satsinga på desse: Kva var tanken og forventninga, kva er oppnådd og kor går vegen vidare?

Målgruppe for symposiet var klinikarar, leiarar, registre, brukarar og andre interesserte i føretaka/sjukehusa i Helse Vest regionen. Det var 90 påmelde til markeringa . Under finn du tema og PP-presentasjonane:

Kvalitetssatsinga i Helse Vest

 • Bjørn Tore Gjertsen (innleia), Marie Wåtevik og Kari Guldbrandsøy, Fagsenter for medisinske kvalitetsregistre, Helse Vest

Nasjonale kvalitetsregistre og satsinga på desse; kva var tanken og forventinga, kva er oppnådd og kva no

 • Torunn Omland Granlund, seniorrådgivar Helse- og omsorgsdepartementet

Kvalitetsregistre brukt til styring: Indikatorar for måling av uberettiga variasjon

 • Eva Stensland, Leder Nasjonalt Servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre SKDE

Den svenske kvalitetsregistersatsinga – erfaringer og neste steg

Eitt konkret døme frå Stockholm der seks kvinneklinikkar inngår i eit stort prosjekt for å redusere feil og forhindre unødvendige keisersnitt

 • Camilla Björk, projektledar Graviditetsregistret og Julia Engström Sid, projektledar og forbedringscoach. Begge er også tilknyttet QRC Stockholm.

Forventa nytte av registre

 • Thyra Kirknes, assisterende generalsekretær, Norsk Parkinsonforbund

Eksempler på kvalitetsforbedringsprosjekt

 • Register for bruk av tvang og gjennomføring av psykisk helsevern (lokalt register) 
  Ann Torunn Andersen Austegard, Psykiatrsik klinikk
 • Norsk diabetesregister for voksne (nasjonalt register)
  Tone Vonheim Madsen, Norsk diabetesregister for voksne
 • Norsk MS-register og biobank (nasjonalt register)
  V/Tori Smedal, Norsk MS-register og biobank og Nasjonal kompetanstjeneste for MS

Assisterende fagdirektør i Helse Vest Pål Iden avsluttet symposiet. Tema: Kva ”vil” Helse Vest med registra

Sjå invitasjon og program frå markeringa.

Workshop 12.6.2017: Analyser og resultatutvikling av registerdata

 • Innledning: Hvilke formål har nasjonale kvalitetsregistre? v/Kari Guldbrandsøy
 • Datastruktur, v/Kevin Thon
 • Indikatorer, v/Thor Morten Viland
 • Variabelutforming, v/Lena Kristin Bache-Mathiesen
 • Nødvendig kunnskap ift. databehandling, v/Lena Ringstad Olsen
 • Datakvalitet, v/Torunn Varmdal
Fann du det du leitte etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.