Reservasjon mot SMS

I Helse Vest er hovudregelen at alle pasientar får SMS-varsel om timen, om dei ikkje aktivt har reservert seg. Når pasienten blir tilvist til sjukehuset, får han eit SMS-varsel ved tildeling av første time. Pasienten får også ein påminnings-SMS i forkant av kvar time.

​​​​​​Tidlegare har bruk av SMS til pasientar basert seg på samtykke frå pasienten. I 2014 kom ei lovendring som gir helseføretaka anledning til å sende SMS utan eit slikt samtykke, såframt det er mogleg for pasienten å reservere seg mot det.

Slik kan du reserve​​re deg​​​​

  • ​Informer om dette i luka på sjukehuset når du kjem til timen.
  • Ta kontakt med avdelinga di via telefon. Telefonnummeret finn du i innkallingsbrevet.
  • Gi beskjed til den som tilviser deg om at du ikkje ønskjer SMS frå sjukehuset.

Kva reserverer du de​​g mot?​

Når du har reservert deg mot SMS, vil du berre få brev i posten som informerer om tildelt time på sjukehuset. Du vil altså ikkje få SMS for å informere om tildelt time, og du vil heller ikkje få påminningar om timen på SMS. Husk derfor å informere sjukehuset ved adresseendring.​

Fann du det du leitte etter?