Se prøvesvar på Helsenorge

Pasienter i Helse Vest kan nå se flere typer prøvesvar på Helsenorge.

Foto: Colourbox

​Dette er prøvesvar som sykehuset selv har bestilt, og i hovedsak omfatter det patologisvar (vev- og celleprøver) og tekstlige beskrivelser av radiologiundersøkelser (for eksempel røntgen, MR, CT og PET). I tillegg vil du finne noen andre tekstlige prøvesvar som sykehuset selv har bestilt.

Skjermbilde av innlogget-side på Helsenorge

Du finner prøvesvarene dine i pasientjournal. I 2022 vil de også komme under "Prøvesvar".

Prøvesvar som er bestilt av fastlegen vil ikke vises på denne måten, og du må selv kontakte fastlegen for å få disse svarene selv om de er utført på sykehuset. 

​​​Resultat av undersøkelsen

​Svar på prøver og undersøkelser blir sendt til den som har bestilt prøven for deg. Henvisende lege informerer deg om prøvesvar. Laboratoriet eller radiologisk avdeling har dessverre ikke anledning til å formidle prøvesvar til deg.

Prøvesvar brukes som arbeidsverktøy for helsepersonell. Språket må derfor være presist for å unngå misforståelser, derfor brukes det ord og uttrykk som kan være vanskelig å forstå. 

Det er ulikt hvor lang tid det tar å analysere en prøve eller undersøkelse. Mens noen prøvesvar vil være ferdig etter noen minutter, vil andre bli besvart etter få timer, senere samme dag eller neste dag. For enkelte prøvesvar kan det ta dager før svarene foreligger. Ved prøver som vi må sende til andre sykehus kan svartiden variere fra dager til uker.

​Når kommer flere typer prøvesvar på helsenorge?

Det nasjonale programmet NILAR jobber med en nasjonal informasjonstjeneste for oppslag av alle laboratorie- og radiologisvar. Med denne tjenesten skal det være mulig å dele prøvesvar på tvers av hele Helse-Norge. Målet er at du skal få enklere tilgang til alle prøvesvar, og helsepersonell får trygg og sikker tilgang til informasjon som kan bidra til raskere diagnostisering og bedre kvalitet i tjenestene. Helse Vest bidrar i dette arbeidet.​​​