Tilbakeblikk på Alle møter i 2017

Selv om jeg hverken har «vaska golvet eller børi ved» kjenner jeg at julen og det nye året nærmer seg.

Julekort 2017. Grafikk.

Når det gamle året er slutt skal det gjøres opp status på alt, enten det er budsjetter eller årlig melding. Noen gjør også opp status med seg selv, og mange ser frem til nyttår for å kunne starte på nytt, enten med venner, slektninger, eller i jobbsammenheng. Jeg vil råde alle til å ha et like positivt syn på det som Kjell Aukrust:

«Hva jeg ville ha gjort annerledes hvis jeg fikk leve livet mitt om igjen? Da ville jeg hatt midtskill.»

Dere påvirker framtiden til en stor virksomhet. Nesten en halv million pasienter er innom sykehusene våre hvert år, og får gjennomført nesten to millioner polikliniske konsultasjoner eller opphold på døgn eller dag. Tilsammen har foretakene mer enn tretti tusen ansatte. Det er en stor og kompleks organisasjon, som utfører oppgaver som hele samfunnet er opptatt av. Hvis en kommer i «refleksjonsmodus» vil jeg anbefale dere å liste opp for dere selv hva vi, siden oppstarten, faktisk har gjennomført sammen. Det er ikke lite. At løsningene fra Alle møter blir gjenstand for oppmerksomhet i Stortingets spørretime, må vi ta som et positivt signal på at det vi jobber med betyr mye for mange.

Prosjekt Avansert oppgaveplanlegging ble avsluttet i 2017, men det er vel ting som tyder på at vi må ha litt oppfølging i etterkant.

Vel møtt- prosjektene er etablert i løpet av året, og vil kreve betydelig arbeid og oppmerksomhet i 2018.  Du kan lese om to av Vel møtt-prosjektene og de nyansatte prosjektlederne i dette nyhetsbrevet.  Der kan du også lese om det nystartede forprosjektet Vel heim

Dessverre så har stadig utsettelse av leveranser fra DIPS også påvirket Alle møter. Jeg håper og tror det løsner for DIPS i 2018.

Jeg håper alle våre fremoverlente og offensive prosjektdeltagere også har lyst til å være med oss i 2018. Det ble sagt når vi startet Alle møter at det ville være «En omgripende organisasjonsutvikling som er startet og vil vare over tid». La oss være «stayere» og fortsette det gode arbeidet i 2018.

Ha en riktig fredelig og god Jul! Takk for det gamle, og godt nytt år!

 Foto. Finn Olav Mjærum.

Hilsen Finn Olav!