Helse og arbeid – psykisk helse

Helse og arbeid hovudside

Arbeidsretta behandling i sjukehusa

Etter omlegginga av Raskare tilbake vil sjukehusa vidareføre/utvikle tilbod om arbeidsretta poliklinisk utgreiing og behandling for personar med angst og depresjon, som har eit betydeleg funksjonstap og svekka livskvalitet.

Sjukehusa har meir informasjon om kva tilbod som finst og tilvising til desse:

Helse Førde - Førde sentralsjukehus Helse Bergen - Haukeland universitetssjukehus Helse Fonna - Haugesund sjukehus Helse Stavanger - Stavanger universitetssjukehus

Arbeidsretta behandling hos private med avtale

Helse Vest har inngått avtalar med private om arbeidsretta poliklinisk utgreiing og behandling for personar med angst og depresjon, som har eit betydeleg funksjonstap og svekka livskvalitet.

Oppfølgingsenheten Frisk, StavangerInstitutt for psykologisk rådgivningstjeneste, Bergen og Haugesund

 

 

 

Fann du det du leitte etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.