Raskare tilbake rehabilitering

Raskare tilbake hovudside

Raskare tilbake i sjukehusa

​Tilbodet innanfor ordninga Raskare tilbake - rehabilitering skal rettast mot personar der rehabilitering i spesialisthelsetenesta vil sikre raskare tilbakevending til arbeidslivet. Under er tilboda i våre sjukehus, i tilegg til dei private institusjonane. Der finn du også kontaktinformasjon og informasjon om tilvising.

Helse Førde, Førde sentralsjukehus Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus Helse Fonna, Haugesund sjukehus ​Helse Stavanger, Stavanger universitetssjukehus​​​​​​


Raskare tilbake private med avtale

Fem private rehabiliteringsinstitusjonar med avtale med Helse Vest, har eit tilbod innanfor Raskare tilbake rehabilitering.

Desse institusjonane er:

Oppfølgingsenheten Frisk i Randaberg Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter i Fjaler LHL-klinikkene Bergen LHL-klinikkene Nærland​ Åstveit Helsesenter i Bergen​​​

Tilvising

Røde Kors Haugland Rehabilititeringssenter

6968 Flekke

Treng du meir informasjon om Raskare tilbake på Haugland Rehabiliteringssenter, kontakt: Linda D. Meier, telefon 57 73 71 77.

LHL-klinikken Krokeide

Korsnesvegen 70
5244 Fana

Treng du meir informasjon om Raskare tilbake på Krokeide, kontakt: Arne Huus, telefon 55 10 87 11.

LHL-klinikkene Nærland

Nærlandsparken
Grenseveien 12
4365 Nærbø

Treng du meir informasjon om Raskare tilbake på Nærland, kontakt: Silje Undheim, telefon 51 79 82 70.

Åstveit Helsesenter

Åstveitveien 73
5106 Øvre Ervik

Treng du meir informasjon om Raskare tilbake på Åstveit, kontakt: Eli Karin Høyden, Koordinator Raskere tilbake, telefon 55 53 97 80 eller Tone Kallekleiv, Ledende fysioterapeut, telefon 55 53 97 86.

Oppfølgingsenheten Frisk, Randaberg

Randabergveien 300
4070 Randaberg

Treng du meir informasjon om Raskare tilbake ved Oppfølgingsenheten Frisk, Randaberg, ta kontakt med Elin Soma, Avdelingsleder Rogaland, telefon 45 95 89 46.

Les meir om habilitering og rehabilitering