Raskare tilbake rusbehandling

Tilbodet innanfor Raskare tilbake - rus skal rettast mot personar der behandling for rusmiddelavhengighet vil sikre raskare tilbakevending til arbeidslivet.

Raskare tilbake hovudside

Raskare tilbake i sjukehusa

Helse Førde - Førde sentralsjukehus Helse Bergen - Haukeland universitetssjukehus Helse Fonna - Haugesund sjukehus Helse Stavanger - Stavanger universitetssjukehus
​​​​​Helse Vest har avtale med fire private leverandørar om å tilby tenester innanfor tverrfagleg spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk under ”Raskare tilbake”.​

Raskare tilbake hos private med avtale

Stiftelsen Bergensklinikkene​​​

Poliklinisk behandling, avrusing og døgnbehandling​​​​

Blå Kors Haugaland A-senter​​​​

Poliklinisk behandling, dag- og døgnbehandling

Rogaland A-senter​​​ (Kirkens Bymisjon)

Poliklinisk behandling, avrusing og døgnbehandling​​​

Stiftelsen Karmsund ABR-senter​​

Poliklinisk behandling, dag- og døgnbehandling​