Raskare tilbake somatikk

Tilbodet innanfor Raskare tilbake - somatikk skal rettast mot personar der behandling i spesialisthelsetenesta vil sikre raskere tilbakevending til arbeidslivet. 

Raskare tilbake hovudside

Raskare tilbake i sjukehusa

Helse Førde - Førde sentralsjukehus Helse Bergen - Haukeland universitetssjukehus Helse Fonna - Haugesund sjukehus Helse Stavanger - Stavanger universitetssjukehus

Raskare tilbake hos private med avtale

Aleris Nesttun​

Tilbodet omfattar:
Ortopedi. Diagnostikk med eventuell kirurgisk behandling eller anbefaling av annan ikkje-kirurgisk behandling i primær- eller spesialisthelsetenesta. 

Aleris Colosseum​

Tilbodet omfattar:
​Ortopedi. Diagnostikk med eventuell kirurgisk behandling eller anbefaling av annan ikkje-kirurgisk behandling i primær- eller spesialisthelsetenesta.

Les meir om somatikk​ (fysisk helse)